This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dyk, Viktor: Svět příliš malý je

Portre of Dyk, Viktor

Svět příliš malý je (Czech)

Svět příliš malý je od hranic k hranicím.
Sotva že postačí rozsahem žijícím.
Svět příliš malý je; toť hlavní z obtíží.
Vzpomínka na mrtvé těm živým ublíží.
I bdící přejdou se, tím spíš se ztratí spáči.
Tak příliš malý svět, že živí se v něm tlačí.
Zapomeň, zapomeň, kdo jsi a chceš být živý.
Než čím to je, můj Bože spravedlivý,
že upoutají oči šlépěje
těch, kdož šli dál, než konec Thule je,
že v hluku ulic, štvaných pudy všemi,
těch slova slyším, kdož už dávno němi?Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Dev%C3%A1t%C3 %A1_vlna/Sv%C4%9Bt_p%C5%99%C3%ADli% C5%A1_mal%C3%BD_je

Nem elég nagy a világ (Hungarian)

Széltében-hosszában túl szoros, szűk helyet
nyújt a világ annak, ki beleszületett.
A világ túl kicsi, emiatt tégy panaszt.
A holtak emléke túlélőket nyomaszt.
Elmennek melletted, ha virrasztol, ha alszol.
Talpalatnyi helyért ki él, tolongva harcol.
Felejtsd el, hogy ki vagy s mért jöttél: élni itten.
S miért van az, jóságos égi Isten,
hogy vonzzák szemeinket mindazok,
akiknek lába Thulén túljutott,
hogy ösztönök utcazajában én ma
hallok olyat, kinek rég szája néma?Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap