This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Blažková, Jaroslava, Slovak biography

Image of Blažková, Jaroslava
Blažková, Jaroslava
(1933–2017)

Biography

Narodila sa 15. novembra 1933 vo Veľkom Meziříčí (dnes Česká republika). Detstvo prežila striedavo v Čechách a na Slovensku. V roku 1945 začala študovať na Drtinovom gymnáziu v Prahe, ale stredoškolské štúdia dokončila na Dievčenskom gymnáziu v Bratislave. V roku 1950 začala pracovať v Slovenskom rozhlase a zároveň študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1954 bola redaktorkou denníka Smena. V roku 1956 ju z politických dôvodov z redakcie prepustili. Zamestnala sa v Záhradníckych a rekreačných službách mesta Bratislavy. V tom období nemohla ani publikovať, ale po roku 1958, keď nastalo politické uvoľnenie, prestalo aj pre ňu platiť publikačné embargo. Začala pôsobiť ako novinárka a spisovateľka na voľnej nohe. Začiatkom šesťdesiatych rokov patrila k profilovým autorom Mladej tvorby, časopisu, v ktorom sa už koncom 50. rokov otvoril priestor pre mladú literárnu generáciu. V roku 1968 emigrovala do Kanady a jej rodina sa usadila v Toronte. V roku 1971 ju vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov, jej knihy sa prestali vydávať a normalizačná kritika vyradila jej meno a jej dielo zo slovenskej literatúry. V Kanade autorsky najskôr spolupracovala s viacerými divadelnými skupinami, v roku 1975 pôsobila v slovenskom vysielaní Medzinárodnej rozhlasovej kanadskej služby CBC v Montreale a od roku 1976 redigovala v Toronte krajanský časopis Čechov a Slovákov Nový domov. V rokoch 1978 – 1989 pracovala pre známe exilové nakladateľstvo Josefa Škvoreckého 68 Publishers. V roku 1988 sa presťahovala z Toronta do univerzitného mestečka Guelph v kanadskej provincii Ontario, kde žije aj v súčasnosti.

Literature ::
Translation ::

minimap