This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Iwaszkiewicz, Jarosław, Slovak biography

Image of Iwaszkiewicz, Jarosław
Iwaszkiewicz, Jarosław
(1894–1980)

Biography

Jarosław Iwaszkiewicz (1894 – 1980) sa narodil 20. februára v dedinke Kalnik neďaleko Kyjeva na Ukrajine. Za sedemdesiat rokov činorodej práce vytvoril diela takmer všetkých umeleckých žánrov. Bol básnik, prozaik, dramatik, esejista, kritik, publicista, libretista, prekladateľ. Ťažisko jeho tvorby je však v novelách, kde na malom priestore, bez veľkých vonkajších vzruchov rozohráva veľké témy, veľké ľudské drámy. V období okupácie Iwaszkiewicz ostal vo vlasti vo svojom dome na Stawisku pri Varšave. Bol aktívny zároveň literárne aj politicky. Za túto činnosť získal mnohé ocenenia, bol doktor honoris causa Varšavskej a Jagelovskej univerzity.

Literature ::
Translation ::

minimap