This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Iwaszkiewicz, Jarosław, Polish biography

Image of Iwaszkiewicz, Jarosław
Iwaszkiewicz, Jarosław
(1894–1980)

Biography

Iwaszkiewicz Jarosław (1894-1980), polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, tłumacz. Wywodził się z kresowej zubożałej szlachty i tamtejszej inteligencji. Rozpoczął studia prawnicze i muzyczne w 1918 roku w Warszawie.

 Wszedł do grona młodych poetów, skupionych wokół czasopisma Pro arte et studio i kabaretu Pikador - zaczątku grupy poetyckiej Skamander (1920). 1919-1920 współredagował czasopismo polskich ekspresjonistów Zdrój.

 

Pracował w redakcji Kuriera Polskiego (1920-1923) oraz w charakterze sekretarza marszałka sejmu M. Rataja 1923-1925, w dziale propagandy sztuki MSZ 1927-1932 oraz na placówkach dyplomatycznych w Kopenhadze 1932-1935 i Brukseli 1935-1936. Odbywał liczne podróże oraz brał udział w pracach międzynarodowych organizacji intelektualnych. W 1928 zamieszkał w Stawisku pod Warszawą, gdzie w czasie okupacji znajdowali schronienie artyści i pisarze.

 

Po wojnie był prezesem zarządu głównego Związku Literatów Polskich. Redagował: Życie Literackie (w Poznaniu) 1945-1946, Nowiny Literackie 1947-1948, od 1955 do śmierci miesięcznik Twórczość. Był przez kilka kadencji posłem na Sejm od 1952, przewodniczącym Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju 1953-1957.

 

Za swoją działalność literacką i polityczną otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (1971) i Jagiellońskiego (1979).

 

 

Literature ::
Translation ::

minimap