This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Křesadlo, Jan: X. Blessings that centuries have given (X. Byť staletími posvěcené in English)

Portre of Křesadlo, Jan
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

X. Byť staletími posvěcené (Czech)

Byť staletími posvěcené
je v okovech, a jsme v něm sami.
Ví, jak má oslovovat dámy,
ať Jí to také připomene.

Já ovšem sdílím jeho hoře,
však neumím to se ženami,
ostatně, na té Bílé Hoře
nebyla, myslím zrovna s námi.

Co připomínat Bílou Horu ?
Jsme jako plaší jeleni.
Byl Únor - Srpen po Únoru.

Vzal jsem svůj ranec zpod kavalce.
Zmizely rychle v modré dálce
kopce, jež sládnou zelení.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVzdorověnec, překladatelova vlastní reakce na Seifertův Věnec Sonetů, dokončeno 1.8.1995
Source of the quotationkresadlo.cz

X. Blessings that centuries have given (English)

Blessings that centuries have given
Don't break the leg-irons which bind, compress.
He knows well how ladies to address
So let him remind Our Lady, even.

I share his sorrow, I would have tried,
But don't know how women to accost,
Yet I'm not sure She was on our side
Battle of White Mountain when we lost.

Why search so far back in history ?
Like startled deer in such scenery.
There's August - before that February.

I took my bundle, left bed unmade.
Lost in blue distance I watched them fade
The hills dressed sweet in greenery.Uploaded byRépás Norbert
PublisherCounter-garland, written in reaction to and during translation of Jaroslav Seifert's Wreath of Sonnets, completed on August 1, 1995
Source of the quotationkresadlo.cz

minimap