This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Křesadlo, Jan: VIII. Spurning the communal flesh-pots; fast (VIII. Pryč od erárních hrnců masa in English)

Portre of Křesadlo, Jan
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

VIII. Pryč od erárních hrnců masa (Czech)

Pryč od erárních hrnců masa,
vždyť ani nejsou největší,
ani mi příliš nesvědčí,
snad přivezli je z domu rasa.

Když kohoutí zpěv vyvolence
se echem vracel od skály,
tu povinně jsme plesali,
náš bard nám tajně pletl věnce.

Obratně splétal krásná slova,
byli jsme jimi zmámeni:
nebyla zrovna Tyrtaiova.

že prý tu máme jenom čekat
a zatím holky z krajek svlékat,
ach, na co je mi kamení.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVzdorověnec, překladatelova vlastní reakce na Seifertův Věnec Sonetů, dokončeno 1.8.1995
Source of the quotationkresadlo.cz

VIII. Spurning the communal flesh-pots; fast (English)

Spurning the communal flesh-pots; fast
As fleshpots they're not so great, not good
For me to flourish on, curious food
Knacker's yard choice cuts, offal classed.

While the exemplary crowing drove
Echoes rebounding to us off walls
rejoicing we, in compuls'ry thralls -
Our Bard for us garlands secret wove.

Deft braiding beautiful words across
We were in awestruck reverie:
Not quite the insurgent Tyrtaios.

Apparently we should stand our place
Meanwhile disrobing girls of their lace.
What use can be her masonry.Uploaded byRépás Norbert
PublisherCounter-garland, written in reaction to and during translation of Jaroslav Seifert's Wreath of Sonnets, completed on August 1, 1995
Source of the quotationkresadlo.cz
Publication date

minimap