This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Problem (Problém in English)

Portre of Válek, Miroslav

Back to the translator

Problém (Slovak)

Si v mojom srdci kráľovnou a ja som
tvoj poslušný a verný poddaný.
Úsmevom svojím pútaš ma jak lasom,
keď slová tulácke ti šepkám do dlaní.

A možno ja som v tvojom srdci kráľ, no ktovie.
Ach, kto vie, keď uvidí ťa sedlať koníka,
či tvoj kráľ a ako ti len povie:
Stratil sa kľúč, čo bránu odmyká.

Ach márne slová o stratenom klúči!
Tu je ten problém, ktorý ma tak mučí:
Mať k tomu kľúču nedobytný hrad,
tak ťa tam zamknem samotnú a hladnú.

Ty si ma, milá, naučila vládnuť,
ja som ťa nenaučil poslúchať.Uploaded byRépás Norbert
PublisherKALLIGRAM, Edícia: Knižnica slovenskej literatúry
Source of the quotationMiroslav Válek - Básnické dielo, ISBN: 80-7149-795-9
Bookpage (from–to)62-62
Publication date

Problem (English)

You are the queen at my heart and I
am your dutiful and faithful serf.
Your smile is like a lasso which you tie me by
when I whisper rover’s words to yourself.

And I might be the king at your heart, who reigns you,
well, who knows, when he sees you saddling a horse
will your king, and how he tells you:
The key has been lost which opens the doors.

Oh, I speak about the key in vain!
This is the problem which causes me pain:
Have I had a fortress on the bay,
I would lock you there I’d be cruel.

You taught me, my dear, to rule,
I didn’t teach you to obey.Uploaded byRépás Norbert
PublisherAmazon Kindle Edition
Source of the quotationCollection of Poems: Miroslav Válek, ASIN: B00V6YBLWK
Bookpage (from–to)Kindle Locations 152-159
Publication date

minimap