This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Chess (Šachy in English)

Portre of Válek, Miroslav

Back to the translator

Šachy (Slovak)

Ak sadnete si z dlhej chvíle k šachom
pre šťastie lebo pre sklamanie hrať,
nezabúdajte, že je problém, na kom
záleží vaše šťastie či pád.

Neukazujte svojmu súperovi päty
a dámu strážte, ak ju máte rád.
Nepúšťajte ju samu na výlety
- nevieme nikdy, čo sa môže stať.

Nakoniec sa to zvrtne na zákone,
že silu umu zmôže sila zrád.
V partii často vyhrávajú kone;
jedine kráľ však môže dostať mat.Uploaded byRépás Norbert
PublisherKALLIGRAM, Edícia: Knižnica slovenskej literatúry
Source of the quotationMiroslav Válek - Básnické dielo, ISBN: 80-7149-795-9
Bookpage (from–to)61-61
Publication date

Chess (English)

If you sit yourself to the chess to pass time,
to try luck or taste a loss,
remember that it matters who guards the line,
which man triumphs or which one falls.

Seeing a rival, don’t take to your heels
and guard your queen if you care for her.
Don’t let her go alone for trips
 – one never knows what might happen there.

Eventually it always turns on laws,
despite all one’s wit, a betrayal brings the fate. 
At a match often triumphs the horse;
though only the king can get check mate.Uploaded byRépás Norbert
PublisherAmazon Kindle Edition
Source of the quotationCollection of Poems: Miroslav Válek, ASIN: B00V6YBLWK
Bookpage (from–to)Kindle Locations 145-151
Publication date

minimap