This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Strážay, Štefan: Odklad

Portre of Strážay, Štefan

Odklad (Slovak)

Naša apokalypsa má
našu podobu. Je menšia ako iné,
vcelku nezáväzná,
postupná, pre vä
čšinu z nás
vlastne nebadate
ľná,
ničivá, ale priate
ľská,
priebežne erotizovaná,
odkladaná na zajtra,
a čo je najhoršie, podvedome
chápaná tak, že čo včera
umrelo, o rok
bude krajšie.


PublisherInteriér. Slovenský spisovateľ 1992

minimap