This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Macsovszky, Peter : Nie-pośredniczalne – spośredniczone (Nesprostreskovateľné sprostredkované in Polish)

Portre of Macsovszky, Peter

Nesprostreskovateľné sprostredkované (Slovak)

Tento text pravdepodobne reprezentuje
nejaký iný text. Zastupuje. Nahrádza.
Nevysvetľuje. Odkazuje na nejaký iný,
oveľa hlbší význam –
význam nedostižných hlbín.

Tento text pravdepodobne reprezentuje
sám seba, zastupuje sám seba, pravda,
iba keď tu nie je, je sám sebou osebe,
sám seba nahrádza, potvrdzuje. Sám
sebe je odkazom odkazujúcim na seba.

Tento text teda nemá nijaký iný význam,
iba ten a len ten, ktorý má. Okrem neho
mu nemožno svojvoľne pripísať, ba ani
odňať žiaden ďalší význam.

Jeho jediným významom je, že sám osebe
nijaký význam nemá, čo však nie je
totožné s bezvýznamnosťou.

Tento text je súčasťou tajných náuk.

 PublisherHEVI
Source of the quotationStrach s utópie
Bookpage (from–to)pp. 51-52

Nie-pośredniczalne – spośredniczone (Polish)

Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
jakiś inny tekst. Zastępuje. Przedstawia.
Nie objaśnia. Odsyła do jakiegoś innego,
o wiele głębszego sensu –
sensu niedosięgłych głębin.

Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
sam siebie, zastępuje sam siebie, prawda, że tylko
wtedy, gdy go tu nie ma, jest sam sobą w sobie,
sam siebie przedstawia, potwierdza. Sam
sobie jest odsyłaczem odsyłającym do siebie.

Ten tekst zatem nie ma żadnych innych znaczeń,
prócz tego i tylko tego, które posiada. Oprócz niego
nie można mu samowolnie przypisać, ba, ani
ująć, żadnego kolejnego sensu.

Jego jedynym sensem jest to, że sam w sobie
nie ma żadnego znaczenia, co jednak
z bezsensownością nie jest tożsame.

Ten tekst jest częścią wiedzy tajemnej.

 PublisherZielona sowa
Source of the quotationStudium. Pismo o nowej literaturze, nr 6 (60) - 1 (61)
Bookpage (from–to)pp. 52-55
Publication date

minimap