This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Pax militaris (Pax militaris in Hungarian)

Portre of Janík, Pavol

Pax militaris (Slovak)

Mier nie je ženské rojčenie.
Mier je boj.

Mier neprebýva v slovách.
Mier čaká na svoju príležitosť
utajený v raketových hlaviciach.
Najrýchlejší mier.
Šíriaci sa nadzvukovou rýchlosťou.

Chcete mier?
Majte si ho.
O niekoľko sekúnd
vás zasiahne.

Trvalý a najsilnejší mier –
- mier o sile 350 000 ton trinitrotoluénu.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava, 1985, Edícia Nová poézia,
Source of the quotationDovidenia v množnom čísle
Bookpage (from–to)51-51
Publication date

Pax militaris (Hungarian)

A béke nem női ábránd.
A béke az harc.

A béke nem szavakban lakozik.
A béke rakétafejekben
rejtve vár az alkalomra.
A leggyorsabb béke.
Szuperszónikus sebességgel terjedő.

Békét akartok?
Ám legyen.
Néhány másodperc alatt
elér titeket.

A maradandó és a legvaskosabb béke –
- béke 350 000 tonna trinitrotoluén erejével.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját

Related videos


minimap