This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Aktualita (Aktualita in Czech)

Portre of Janík, Pavol

Aktualita (Slovak)

Aj básnici podávajú
zlepšovacie návrhy.

Týkajú sa najmä využívania
ligotu hviezd,
pohybu mihalníc a motýľov,
iskrenia zamilovaných osôb
a ťažnej sily múz.

Okrem toho navrhujem
novinku do domácnosti.

Dajte si zaviesť
do moderných kuchýň
neuroparalytický plyn.

Uľahčí vám prácu
a zbaví vás všetkých starostí.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava / Edícia Nová poézia
Source of the quotationDo videnia v množnom čísle, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)55–55
Publication date

Aktualita (Czech)

I básníci podávají
zlepšovací návrhy.

Týkají se zejména využití
mihotání hvězd,
mrkání řas a motýlů,
záření zamilovaných osob
a tažné síly múz.

Kromě toho navrhuji
novinku pro domácnost.

Nechte si zavést
do moderních kuchyní
neuroparalytický plyn.

Ulehčí vám práci
a zbaví všech starostí.Uploaded byRépás Norbert
PublisherPeriskop, Příbram
Source of the quotationTřetí skupenství muže, ISBN 978-80-87077-05-4
Bookpage (from–to)15-15
Publication date

Related videos


minimap