This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gašparovič Hlbina, Pavel: Teraz

Portre of Gašparovič Hlbina, Pavel

Teraz (Slovak)

Ľudia sa ma vypytujú,
čo mi dušu ukojilo.
Víchrom som bol v minulosti,
oči splašené som mával,
v ktorých túžba lietavala
ako motýľ po lučine
a ja za ňou ako decko,
ale teraz ticho je už.
Rovno viem už kráčať cestou,
Boha vidím, vo tme žiari,
pieseň morí do storočí
peknejšie než detské oči.
Osud svoj si nesiem nutne
ako slimák lesklý domček,
ako hviezda svoje svetlo,
ako ruža jarný rozkvet.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Matica slovenská, Edícia: Knižnica slovenských pohľadov, sväzok 122, Redaktor: Dr. Ivan Kusý, Upravovateľ: Dušan Šulc, Tlačiar: Neografia, úč. Spol. T. sv. Martin Vydané v: Turčiansky Sv. Martin, Obálku navrhol: V. Hložník
Source of the quotationMŕtve more / hlbina.velkekrstenany.eu
Publication date

Most (Hungarian)

Arról faggattak az emberek,
hogy mi enyhített lelkemen.
Valaha forgószél voltam,
szemem gyakran megriadt,
benne vágy szárnyalt
pillangóként réten
és én gyermekként követtem,
de most már csend honol.
Utam már egyenesen járom,
Istent látom, sötétben fényben,
zenéjét századokba mártja
gyermekszemnél pazarabban.
Szükségképp cipelem végzetem,
mint csiga csillogó házát,
mint csillag saját fényét,
mint rózsa tavasz virágzását.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját

minimap