This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Štrpka, Ivan: Bestiarium (Beštiár in Polish)

Portre of Štrpka, Ivan

Back to the translator

Beštiár (Slovak)

Napätie nespavosti, pred ktory'm
nemožno zatvoriť oči
ako pred neskutočným nočným predmetom.
Medzipolohy lásky. Škreky. Perie sa mieša
s perím. Maćka sa pári so psím bastardom.
Lasica snorí po kohútoch, po vtákoch. Kuna
nezastrene koketuje s každým zajacom.
Prístavy stroskotali. A za kolísavych nocí

hroty našich lodí ďalej drsno vnikajú
do pevných, temno svetielkujúcich a monotone
vzdychajúcich vĺn.

Tam a späť. Sem a tam.
Srsť objíma ženu.

S vykrikom prevrhujem sliepňajúcu lampu.

V jesennom blate, pomiešanom so snehom,
dažďom a teplou nočnou krvou,
sa na svitaní objavujú ľahučké
ženské stopy harpye.

 PublisherModrý Peter
Source of the quotationMajster Mu a ženské hlasy
Bookpage (from–to)pp. 20
Publication date

Bestiarium (Polish)

Napięta bezsenność, na którą
nie można przymknąć oka
jak na nierealny nocny przedmiot.
Międzypłaszczyzny miłości. Jazgot. Pierze miesza się
z pierzem. Kotka parzy się z kundlem.
Łasica węszy koguty; ptaki. Kuna
kokietuje zające.
Przystanie roztrzaskane. A podczas rozkołysanych nocy

groty naszych łodzi nadal przedzierają się
przez mocne, ciemno połyskujące i monotonnie
wzdychające fale.

Tam i z powrotem. Tu i tam.
Sierść obejmuje kobietę.

Z krzykiem przewracam filującą lampę.

W jesiennym błocie, zmieszanym ze śniegiem,
deszczem i ciepłą nocną krwią,
o świcie pojawiają się leciutkie
kobiece ślady harpii.

 PublisherModrý Peter i Świat Literacki
Source of the quotationPisanie
Bookpage (from–to)pp. 29
Publication date

minimap