This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Koyš, Pavel, Slovak biography

Image of Koyš, Pavel
Koyš, Pavel
(1932–2005)
 

Biography

Pochádzal z robotníckej rodiny a vzdelanie získaval v Ladcoch a v Prahe, kde vyštudoval Vysokú školu politickú a v roku 1966 získal titul doktor sociálno-politických vied. Pracoval v cementárni v Ladcoch, bol politickým funkcionárom komunistickej strany, v rokoch 1960 – 1962 pracoval ako šéfredaktor v časopise Mladá tvorba, od roku 1962 bol šéfredaktorom vydavateľstva Smena. V rokoch 1966 – 1968 bol tlačovým tajomníkom úradu Slovenskej národnej rady, v rokoch 1968 – 1969 tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov a v rokoch 1969 – 1971 riaditeľom Slovenského filmu.

Poézia
- Hviezdy na zemi (1959)
- Čakám ťa, láska (1963)
- Srdce (1965)
- Rozmrazovanie slnka (1966)
- S tebou a bez teba (1966, antológia, zost., spoj. text, doslov a pozn. o autoroch P. Koyš)
- Ukrutná vernosť (1968)
- Koľko krokov je k úsmevu (1970)
- Spolu (1971)
- Je taký človek (1972)
- Ľúbostné variácie (1972)
- Pieseň o Slovensku (1973, spoločné dielo P. Koyš, K. Kállay)
- Večné leto (1973)
- Načo je človeku dom (1974)
- Vyznanie lásky (1975)
- Nie (1977)
- Tvŕdze (1977, 1. diel triptychu)
- Krídla (1978, 2. diel triptychu)
- Pozdrav Ostrovu slobody (1978)
- Všade (1978)
- Rosa (1979, 3. diel triptychu)
- Všade vonia ženou (1979)
- Komunisti (1981)
- Chvála pohybu (1982, zost. J. Gerbóc)
- Kde má človek vlasť (1982)
- Děti na dostřel (1983)
- Deti na dostrel (1983)
- Nový Prometeus (1983)
- Plač za láskou (1984)
- Slnko, zostaň s nami (1985)
- Chcem tvoje telo (1986)
- Moralizmy (1986)
- Chvála pohybu: Vybrané básne (1987)
- Riava (1987)
- Rozmýšľanie o človeku a čase (1987)
- Pieseň o práci (1988, spoločné dielo P. Koyš, I. Cích)
- Pšeničné pole (1988)
- Ľúbme sa (1994, posmertne vydaná zbierka)
- Miloval vás básnik (1995)
- V láske je žena bezbrehá (1998)
- Pieseň piesní žena (2005)

Zdroje:
- http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/pavel-koys#curriculum_vitae
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavel_Koy%C5%A1
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Koy%C5%A1
- http://www.sme.sk/c/2090264/minister-ktory-pisal-basne.html
- https://www.minedu.sk/data/att/1089.pdf
- http://ruzomberok.dnes24.sk/koysove-ladce-tlieskali-lubostnej-poezii-anny-misurovej-189622

(Editor of this page: Répás Norbert)

Literature ::
Translation ::

minimap