This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lipska, Ewa: LÁSKA (Miłość in Slovak)

Portre of Lipska, Ewa

Miłość (Polish)

Żadnych objaśnień. Odsyłaczy.

Przypisów. Haseł.

Libacja milczących winorośli.

 

Wszystko zależy od tego

jak długo będziemy zawsze.PublisherWydawnictwo Literackie
Publication date

LÁSKA (Slovak)

Nijaké vysvetlivky. Odkazy.

Prípisy. Heslá.

Nalievanie mlčiacich vínnych rév.

 

Všetko závisí od toho

ako dlho budeme navždy.PublisherDrewo a srd, Banská Bystrica
Publication date

minimap