This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Miłosz, Czesław, Hungarian biography

Image of Miłosz, Czesław
Miłosz, Czesław
(1911–2004)
1980

Biography

Czesław Miłosz (1911–2004) költő, prózaíró, esszéista, műfordító, irodalomtörténész Vilnában töltötte ifjúságát és iskolaéveit, itt kezdte költői pályáját, a német megszállást pedig már Varsóban élte át. A háború után a lengyel állam diplomáciai szolgálatában dolgozott az Egyesült Államokban, majd Franciaországban 1951-ig, amikor politikai menedékjogot kért Párizsban. 1960-ban Kaliforniába utazott, ahol húsz éven keresztül szláv nyelveket és irodalmat adott elő a Berkeley Egyetemen. 1989-ig főleg az emigráns párizsi Kultura kiadónál és a lengyel szamizdatban publikált. 1980-ban irodalmi Nobel-díjat kapott, 1989-ben felváltva élt Berkeley-ben és Krakkóban.
Miłosz költészetében a víziós-szimbolikus, sűrű metaforarendszerű versek mellett, amelyekben egymás mellett jelenik meg az idill és az apokalipszis, szinte filozofikus prózává csupaszított szövegekkel vagy vallási felismerésekkel találkozunk. Miłosz áthágja a műfaji határokat, a teljes költői hagyománnyal érintkezik – az amerikai kortárs költészettől kezdve egészen a Bibliáig.
Esszéírói munkásságában elsősorban a személyes szálak fedezhetők fel, ez vonatkozik A rabul ejtett értelemre, amely a a totalitarizmus jelenségét tárgyaló irodalom klasszikusai közé tartozik, vagy a Szülőhazám, Európa című kötetre, amely a „közép-európai” gondolkodásmódot mutatja be, de elmondható ugyanez az Ulro országa címmel megjelent szellemi és irodalmi önéletírására.
Literature ::
Translation ::

minimap