This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Świetlicki, Marcin , Slovak Reception

Image of Świetlicki, Marcin
Świetlicki, Marcin
(1961–)
 

Reception

V autoironickom komentári vlastného stručného životopisu vyzdvihuje fakt, že prišiel na tento svet v deň Božieho narodenia, rovnako ako poľský národný veštec, básnik Adam Mickiewicz). Je nielen kultový a azda aj najobľúbenejší autor mladšej strednej generácie poľských básnikov, korek­tor časopisu „Tygodnik powszechny", leader skupiny „Świetliki", s ktorou vydal tri CD svojich vykrikovaných a šepkaných veršov, spoluzakladateľ li­terarného občasníka „bruLion", prispievateľ do undergroundových a over-groundových antológií, provokatívny samorast a precitlivený ignorant, ale aj tvorca vzbudzujúci živé reakcie kritiky i čitateľov, jeden z nemnohých, ktorí sa dostali onedlho po debute do stredoškolských čítaniek; v priebehu deväť­desiatych rokov vydal šesť básnických zbierok (Zimné kraje, Schizma, Zimné kraje 2, 37 básní o vodke a cigaretách, Tretia polovica a Piesne ignoranta), z ktorých určité slovné spojenia prenikli i do hovorového jazyka súčasnej generácie.

 

Karol Chmel

Literature ::
Translation ::

minimap