This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Schulz, Bruno, Polish biography

Image of Schulz, Bruno
Schulz, Bruno
(1892–1942)

Biography

Bruno Schulz (1892-1942), polski prozaik, krytyk literacki, grafik. W 1910 roku ukończył gimnazjum w Drohobyczu. W latach 1910-1913 studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej, 1914-1915 malarstwo w ASP w Wiedniu. W latach 1924-1941 był nauczycielem rysunku w Drohobyczu. Następnie przebywał w żydowskim getcie, gdzie został zamordowany przez nazistów.

Pierwszym znanym utworem Schulza jest Noc lipcowa (powstała 1928, opublikowana 1936 w tomie Sanatorium pod Klepsydrą). Uznanie przyniósł mu cykl opowiadań Sklepy cynamonowe (1933).

W lirycznej, pełnej fantazji prozie Schulza fabuła jest zredukowana, większą rolę odgrywają opisy małego galicyjskiego miasteczka sprzed I wojny światowej, jego mieszkańców i obyczajów, nierzadko w klimacie zbliżonym do marzenia sennego. Proza Schulza należy do nurtu modernistyczno-ekspresjonistycznego, znamiennego dla schyłkowego okresu monarchii austro-węgierskiej (np. F. Kafka, R.M. Rilke, R. Musil), odwołującego się do mitów, symboli i podświadomości, posługującego się groteską oraz ironią.

Pozostawił także interesujące listy, rysunki i grafiki. Twórczość plastyczna o charakterze ekspresjonistycznym obejmowała sztychy, litografie, rysunki. Miała charakter fantastyczno-groteskowych wizji, których głównym tematem uczynił artysta kobietę, władczynię swoich wielbicieli.

 

Literature ::
Translation ::

minimap