This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Konwicki, Tadeusz, Polish biography

Image of Konwicki, Tadeusz
Konwicki, Tadeusz
(1926–2015)

Biography

Tadeusz Konwicki (1926) powieściopisarz, reżyser, scenarzysta, sumienie społeczeństwa polskiego. Lata szkolne spędził w Wilnie, podczas okupacji ukończył tajne gimnazjum. Po wojnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracowak w redakcji „Odrodzenia” i „Nowej Kultury”. Twórczość rozpoczął od rozrachunkowych powieści (Rojsty, Przy budowie) o aktualnej tendencji publicystycznej. W innych powieściach (Z oblężonego miasta, Kronika wypadków miłosnych) po raz pierwszy pojawia się też – stały odtąd w pisarstwie Konwickiego – obraz wileńskiej krainy jako przestrzeni ucieczki ze współczesności, przestrzeni, gdzie podstawowe dla życia ludzkiego relacje wobec drugiego człowieka i wobec przyrody miały – we wspomnieniu wygnańca z tamtych terenów i z tamtego czasu – charakter arkadyjski. Ten nurt obejmuje i powieść Bohiń, w której na podstawach rodzinnych motywów buduje piękną miłosną historie. Od lat siedemdziesiątych publikował w drugiej obiegu, w książkach Kompleks polski, Mała apokalipsa – utwory utrzymane w tonacji groteski politycznej, ukazujące społeczeństwo na granicy rozpadu powodowanego rozmyciem kluczowych pojęć (wolności, patriotyzmu, zdrady, niewoli).  

Literature ::
Translation ::

minimap