This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tóth Imre: Mezítlábas Psyché

Portre of Tóth Imre

Mezítlábas Psyché (Hungarian)

Tamás a folyóparton ült, gondolkodott, és cigarettázott.
Gyakran gondolkodott, sokszor egész nap. Közben egy könyvet is olvasott, a borítón az állt: „A kudarc”.
Tamás orvosnál is volt. Azt mondta, nem múlik a színház utcai láz.
Az orvos felírt valamit, hogy a páciens felejthessen. De Tamás nem felejtett. „Memóriatörlésre van szükség – gondolta.
Hogy elfelejthessem Psychét.”
Elment a házhoz, de azt mondták, Psyché már nem lakik ott.
Ezért Tamás a folyópartra ment gondolkodni. Az emlékezés betege volt. Mert nem tudott felejteni. Tamás egy pisztolyt is beszerzett, hátha az segít felejteni.
A pisztollyal jól tudott beszélgetni. Elvégre értett a fegyverekhez.
Valamikor még lőni is tudott. Elővett egy fényképet a zsebéből:
Fekete haj, barna szem, kreol bőr.
 
Hajnalban horgászok érkeztek a folyóhoz.
Psyché akkor szállt fel a vonatra, hogy Tamáshoz utazzon.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. I.

Barefooted Psyche (English)

Tamás was sitting on the riverbank, pondering, and smoking a cigarette.
He often pondered, sometimes all day. Meanwhile, he was reading a book as well, its cover said, „Failure’.
Tamás also went to the doctor’s. He said the theatre street fever wouldn’t cease.
The doctor prescribed something that enables the patient to forget. But Tamás did not forget. ’Erasing memory is needed,’ he thought.
’So that I can forget Psyche.’
He went to the house, but was told Psyche didn’t live there any more.
So Tamás went to the riverbank to ponder. Memories made him suffer. Because he couldn’t forget. Tamás even got hold of a gun, it might help him to forget.
He had good chats with the gun. After all he knew a lot about weapons.
He even used to be able to shoot. He took a photo out of his pocket:
black hair, brown eyes, dark complexion.
 
At dawn fishermen arrived at the river.
That’s when Psyche got on the train to travel to Tamás.Uploaded byP. T.
Source of the quotationN. U. K.

minimap