This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pethes Mária: Az égbolt kárpitján

Portre of Pethes   Mária

Az égbolt kárpitján (Hungarian)

ideje felfedezni a hajnal derengésében
ébredő hangok hullámverését, megfejteni
sirályok sikolyát, a túlpart ívének üzenetét,...
a szeretet szárazföldeket benépesítő erejét,
kiismerni az óceánok emlőseinek emlékében
őrzött térképeket, amin minden sziget szerepel,
amikről virágok sodródnak a nyílt vízre.

ideje megérezni a látóhatár mögül érkező
rozmaring otthonillatát, amit az esti égbe
emel a Tó és a belé hulló nap fényszöge,
ideje kiszámítani a felhőjelenségek
költészetének ritmusát, amik olyan
kikötőkről szólnak, ahol eddig azt hittük,
lehorgonyozni nincs lehetőség.

ideje felszítani a szavak dühét, mert
égbekiáltóan pimasz módon játszik
újat a régi és régit az új világ, ugyanis
eljön az idő, amikor a szabadság
nevében fölkeltek nem lelik nyugtukat,
nem tűrik tovább a sírkövet, amit
rájuk helyezett a tiszteletadás.

ideje válaszolni a könnyekre, a kiömlő
vérre, a hazugságokra, és felelni kell
a béke reményében elhunytak haláláért,
mert tetteik csak akkor nyernek értelmet,
amikor megtudjuk, mit adott nekik
rövid életük, és haláluk azt fogja jelenti,
amit arról megfogalmazunk.

ideje igaz beszédre kényszeríteni
a sírokban csörgő csontokat, hogy a szél
pallosa ne hadakozzon tovább névtelen
árnyakkal, és mielőtt délre vonul
az európai süvöltő, fuvolázza a halálból
zsibbadtan ébredő fogalmat: haza!
hangja szője át az égbolt kárpitját.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://www.alkoto-haz.hu/

minimap