This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Petőfi Sándor: Brief an János Arany (Levél Arany Jánoshoz in German)

Portre of Petőfi Sándor

Back to the translator

Levél Arany Jánoshoz (Hungarian)

Meghaltál-e? vagy a kezedet görcs bántja, imádott
Jankóm, vagy feledéd végkép, hogy létezem én is?
Vagy mi az ördög lelt?... híred sem hallja az ember.
Hogyha magába fogadt az öröklét bölcseje, a sír:
Akkor béke veled, legyenek szép álmaid ott lenn,
Feddő kérdésem nem fogja zavarni nyugalmad,
Hogy mi okért hallgatsz? mért késel szólni levélben?
Hogyha pedig görcs bánt, menj a patikába, s iparkodj
Meggyógyulni, fiam, s aztán írj rögtön, azonnal.
S ha feledél engem? ha barátod volna feledve?
Dejsz ugy, öcsém, vessz meg, kívánom tiszta szivembül.
Te mikoron nevedet keblem mélyébe leírtad,
Mit tettél, tudod azt? gránitsziklába acéllal
Vágtál életen át múlás nélkűli betűket;
Hát én? én nevemet karcoltam volna homokba,
Melyet, névvel együtt, egy hó szellője is elfúj?
Megköszönöm, ha netán így van... no de elhiszem inkább,
Hogy rosz verseim is vannak, mint hogy te feledtél.
Lomha vagy, itt a bibéd; restelsz, mit jó magam, írni.
Kérlek, hagyd nekem a restséget, légy te serényebb,
Lásd, nekem úgy illik, (s oly jólesik!) úgye lemondasz
Róla, ha én kérlek! - Hah, máris látlak ugorni,
Mint ragadod nyakon a tollat, mint vágod az orrát
A tintába, miként huzod a sok hosszu barázdát
A papiron, ringy-rongy eszméket vetve beléjök...
Mert ne is írj inkább, hogysem bölcs gondolatokkal
Terheld meg leveled s gyomrom, mert semmi bolondabb
Nincsen, mint az okos levelek, s én iszonyuképen
Irtózom tőlök; tán mert én nem tudok olyat
Kompónálni, azért. Ez meglehet. Ámde hogy úgy van,
Esküszöm erre neked túróstésztára, dohányra
És mindenfélére, mi csak szent s kedves előttem. -
Drága komámasszony, kegyedet kérem meg alássan,
Üsse agyon férjét és szidja meg istenesen, ha
Még ezután sem fog nekem írni az illyen-amollyan.
Írjon mindenről hosszan, de kivált, ha kegyedről
Ír röviden, haragunni fogok majd hosszu haraggal.
El ne feledje a barna Lacit s a szőke Julist, e
Kedves gyermekeket. Hát a kert hogy van, amelynek
Rózsáin szemeim sokszor függének, amíg a
Messzeröpűlt lélek hívemhez vitte szerelmét?
És a csonka torony, mely a harcoknak utána
Most szomorún hallgat gyér fű-koszorúzta fejével,
S várja jövendőjét, mely lábát ráteszi, s akkor
Összeomol, mint a koldús, ha kikapja kezéből
A mankót a halál... áll még a gólya fölötte,
Méla merengéssel nézvén a messze vidékbe?
Mindenről akarok, mi nekem kedves vala, tudni.
Jártam azóta dicső szép tájakon, ámde tiétek
Mindig eszemben volt, bár nincs mit rajta csodálni;
A veletek töltött kor tette szivembe örökké.
S jártam azóta magas fényes paloták körül, ahol
Minden, minden nagy; gazdáik lelke kicsiny csak...
Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok, ebben
Mind kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép! -
Ejnye, mi a fene lelt engem, hogy szembe dicsérek?
Most veszem észre, hohó! mind, amit mondtam, hazugság,
Csúnya hazugság volt. Le akartam csak kenyerezni
A nótáros urat, hogy... hogy... majd beszerezzen
Bakternek vagy kondásnak falujába, ha e szép
Hívatalok valamelyike meg fog ürűlni idővel.
Hja, nekem is hozzá kell látnom végre, barátom.
Házasodom, tudod azt, s tudod azt is, hogy jövedelmet
Dús uradalmam nem hullat zsebeimbe, mióta
Századik édesapám eladá vagy meg se’ szerezte.
S így az eléléshez nincsen mód, nincs! hivatal kell.
Meghajtom fejemet, szépen mosolyogni tanúlok,
Nyájas szófogadás, kígyó-csúszásu hizelgés
Lesz kenyerem (s zsíros kenyerem)... hah, lesz a kutyának,
Nem pedig énnékem! pusztán a gondolat is már
Lángfelhőket idéz véres szemeimnek elébe,
És szívem tombol, mint a harmadfü csikó, ha
A pányvás kötelet legelőször dobja nyakába
A pásztor, hogy a ménesből kocsirúdho’ vezesse.
Nem a tehertől fél, amelyet húznia kell majd,
Nem! hanem a hámtól, mely korlátozza futását.
És amit így elveszt, azt nem pótolja sem abrak,
Sem pedig a ragyogó szerszám. Mit néki az étel
S a hiu fény! megelégszik ő a pusztai gyeppel,
Bármi sovány, s a záporesők szabad égnek alatta
Verhetik oldalait s a bozót hadd tépje sörényét,
Csak szabadon járjon, csak kergethesse tüzében
A sivatag viharát s a villám sárga kigyóit - -
Isten hozzátok! lelkem múlatni szeretne
Még veletek, kedves hiveim, de az elragadó szél
Képzeletem százrétü vitorlájába beléfújt,
Szétszakad a horgony, fut gályám, elmarad a part,
S ringat habkarján a látkör nélküli tenger,
És mig az orkán zúg, s a felhők dörgenek, én a
Lant idegébe kapok, s vad tűzzel zengi el ajkam
Harsány himnuszodat, százszorszent égi szabadság!

1847Brief an János Arany (German)

Lebst du nicht mehr, oder lähmte der Schreibkrampf die Hand dir, Freund Jankó?
Hast du gar gänzlich vergessen, daß ich auf der Erde noch wandle?
Was ist geschehen? Zum Teufel! Kein Wörtchen mehr läßt du verlauten!
Hat dich der Ewigkeit Wiege, das Grab schon, das finstre, verschlungen,
ruh dann in Frieden, mein Bester, hab liebliche Träume da unten!
Nimmer mit Fragen und Rügen werd ich dir die Ruhe dort stören.
Andernfalls sage mir endlich, warum du so säumig im Schreiben?
War’s nur der Schreibkrampf, besorg dir ein Mittel vom Herrn Apotheker,
um zu genesen, mein Lieber! Doch dann greife schleunigst zur Feder!
Hast du mich aber vergessen, vergessen den Freund, deinen besten,
treuloser Bruder, dann bleibe für immer auch du mir gestohlen.
Weißt du nicht, was du mir schuldest, du, der in granitharte Felsen
Lettern mit Stahl hat geschnitten, die nimmermehr werden vergehen?
Meinst du, ich hätt meinen Namen in flüchtigen Sand nur gekritzelt,
daß ihn im Lauf von vier Wochen ein Windhauch schon könnte verwehen?
Recht würde mir dann geschehen! Doch daß ich auch Schlechtes geschrieben,
halte ich eher für möglich, als daß du mich je ganz vergäßest.
Ach, nur zu faul, nur zu träge zum Schreiben bist du wie ich selber!
Wenn ich’s schon bin, könntest du nicht um einiges fleißiger werden?
Mir mag die Faulheit wohl anstehn, doch könntest du selbst drauf verzichten,
wenn ich dich sehr darum bitte? Du tust es! Ich seh dich schon springen,
seh dich zur Feder schon greifen, entschlossen die spitzige Nase
eintauchen schon in die Tinte und endlose Furchen schon ziehen,
säen ins Feld des Papyros die Fetzen tiefgründiger Ideen...
Aber mit solcherlei Briefen, die voll sind von weisen Gedanken,
sollst du dich ja nicht belasten, auch mir nicht den Magen beschweren.
Nichts will mir närrischer scheinen als philosophierende Briefe.
Wahrlich, sie sind mir ein Greuel, vielleicht, weil ich selber unfähig,
jemals solch Zeug zu verfassen, so glaub ich; doch daß mir’s zuwider,
schwöre ich bei meiner Pfeife, beim Tabak, bei einem Topf Fleckerln
und allen sonstigen Dingen, die mir auf der Erde hier heilig...
Inständig möchte ich bitten Euch, liebe Gevatterin, gleichfalls,
tüchtig zu schelten den Nichtsnutz, mit Prügeln ihn auch zu bedrohen,
wenn er nicht endlich sich aufrafft, mir möglichst ausführlich zu schreiben.
Schreibt er mir nur ein paar Zeilen, erwähnt er Euch selbst nur am Rande,
werd ich, je kürzer sein Brief ist, ihn dann um so länger verfluchen!
Ebenso soll er von Laci und Julis, den Kindern, berichten,
auch wie es aussieht im Garten, ob’s gut um die Rosen bestellt ist,
die ich so oft voll Entzücken, mit staunenden Augen betrachtet,
während die träumende Seele der treuen Geliebten gedachte.
Hält sich der Turmstumpf noch aufrecht, der kampfmüde nutzlos hochreckte
seine von spärlichen Gräsern bekränzte todtraurige Stirne?
Harrt er noch schweigend des Tages, an dem ihm der Tod mit dem Fuße
wie einem Bettler die Krücke wegstößt, daß er bricht in die Knie?
Nistet noch immer wie früher der Storch auf dem alten Gemäuer,
schaut er noch aus in die Weite so ernst und trübsinnig wie damals?
Ja, von all dem will ich hören, was lieb mir bei euch einst gewesen.
Schönere Gegenden hab ich, seitdem ich bei euch war, gesehen,
aber die eure wird immer in bester Erinn’rung mir bleiben,
ewig im Herzen bewahr ich die Tage, die bei euch verbrachten.
Was ich seither auch erlebte in glänzenden, großen Palästen,
klein schien mir alles dagegen, besonders die Seele der Herren.
Immerfort mußt ich dort denken an eure so schlichte Behausung.
Winzig nur waren die Räume, doch groß war die Seele des Wirtes!...
Doch, will der Teufel mich reiten? Wie kann ich so maßlos dich loben!
All das ist schändlich gelogen! Wie kommt’s daß ich’s jetzt erst bemerke?
Mit diesen Lobhudeleien versuchte ich, dich zu bestechen,
dachte wohl, daß Herr Notar mich dort unterzubringen geneigt sei,
etwa als Schweinehirt oder als Nachtwächter in seinem Dörfchen,
wenn vielleicht zufällig grade vakant wird solch lohnender Posten!
Tja, auch für mich wird es Zeit jetzt, nach Einkommen Ausschau zu halten.
Heiraten, wie ich dir sagte, werd selber ich nun wohl in Bälde,
meine Domäne läßt aber an Geldern mir gar nichts zufließen,
weil sie mein Ur-Urgroßvater verkaufte, eh er sie erworben.
Da mir’s an Einkommen mangelt, ist nicht olme Amt auszukommen,
werd ich mich beugen wohl müssen und lernen bestrickend zu lächeln,
artig zu sein und zu heucheln, zu lügen, zu kriechen, zu schmeicheln,
nur um das nötige Schmalzbrot für mich zu verdienen... pfui Teufel!
Ach, schon der bloße Gedanke versetzt mich in panischen Schrecken.
Feurige Nebel erheben sich vor meinen zornroten Augen.
Fast will das Herz mir zerspringen wie einem dreijährigen Fohlen,
wenn um den Hals ihm der Hirte ganz plötzlich die Fangleine schleudert,
um mit Gewalt es zu zerren aus seinem Gestüt an die Deichsel.
Furcht hat es nicht vor den Lasten, die man es zu ziehen wird heißen,
nein, vor dem Strang nur erschrickt es, der’s zwingt, auf dem Fleck zu verharren.
Was ihm die Freiheit bedeutet, das wird ihm nie wieder ersetzen
weder das köstlichste Futter noch kostbares, glänzendes Zaumzeug.
Eitel erscheint ihm dies alles mit Pußtagras wär es zufrieden,
möge es mager auch bleiben und schutzlos im Sturmregen stehen,
Hagel die Flanken ihm peitschen, Gestrüpp ihm zerfetzen die Mähne,
wär’s auch zu fliehen gezwungen, entweichend den Schlangen der Blitze,
wild mit dem Sturm um die Wette, wenn’s nur seine Freiheit bewahrte.
Gott nun zum Gruß, ihr Getreuen! Zwar hätte noch gern meine Seele
Kurzweil gehabt mit euch beiden, doch blähte der Phantasie Segel
längst schon zu prall sich im Winde, der jählings vom Strand mich entfernte,
bis sich mein Ankerseil löste und forttrieb die schwache Galeere.
Schwankend auf schäumigen Wogen, im unübersehbaren Meere,
rings von Orkanen umdonnert, von schwarzem Gewittergewölke,
greift meine Hand in die Saiten, und trunken von wilder Begeistrung
sing ich dir noch eine Hymne, du hundertfach heilige Freiheit!
minimap