This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Parti Nagy Lajos: Bumsti Gene (A büfti gének in German)

Portre of Parti Nagy Lajos

Back to the translator

A büfti gének (Hungarian)

Három hajléktalan ült a budapesti  Szabadság-téren, nézték a tévét.Talán a hótól volt minden, az első hótól, mely mint egy leszegett homlokú festőbrigád, reggel óta dolgozott Budapesten. Vagy a génektől, melyek benne vannak a levegőben, a sok büfti gének, ahogy Tubica fogalmaz, mikor ma reggel kinyitom az ablakot, mert a géneknek megtiltani nem lehet. Tubica úgy ki van szoláriumozva, mint az aratók, most voltak pihenni a nejével a Bahamákon. Cigánypecsenyét eszik, szereti hidegen, s mindkét szárnya alá tétetett sebésszel egy-egy mobilt, de jól is van tájékozódva, az kétségtelen. Ő meséli el a tegnap történtek jónéhány részletét, nem mintha nem hallottam volna elégszer, hogy a jelenséget, 9.3o-kor Kis Henrietta tizedesnő észlelte elsőként, ráadásul láttam is, mindennap látom az amerikai követség sarkánál a géppisztolyos rendőröket,  ahogy fújják szájuk előtt a fehér kávéspoharakat, és toporognak.A fiatal teremtés ezúttal magán természetű ügyben pillantott bele a bombavizsgáló tükörbe. Már sokkalta szebb volt a szeme, nem nagyon dagadt, csak véreres, de ez a jóleső  megfigyelése most szószerint eltörpült a látvány mellett. Anélkül, hogy bajtársait kiáltással tájékoztatta volna, fizikai értelemben sarkon fordult, cigarettát vett elő, ma még csak a negyediket, és lopva megdörzsölte a szemét, de hiába. Végül súgva megkérdezte a két szótlan kollégáját, hogy ők nem látnak-e amott rendkívüli eseményt? Azok szorongatták a kihűlt kávét, s a tátott szájuk mindent elárult. De, bassza meg, ők is látják, csak azt hitték eddig, hogy... szóval, hogy nem látnak jól, illetve káprázik nekik a hótól. De ezek szerint nem káprázik, hanem gáz van.Fölhúzták a géppisztolyt és féltérdre ereszkedtek, ahogy tanulták. Az még esetleg lehet, hogy ilyen reklám-bigyók, mondta az egyik. Például hőlégballon, fölfújják nagyalakúra, azután Nescafét iszik vagy valami. Levesport. Azt be kelletett volna jelenteni, mert légi tevékenység, mondta a másik. Fázott a térdük, meg teljesen nevetségesek is voltak a csöndes délelőttben, a hulló hóban. Pláne, hogy azok ott, leszámítva az eseményt, nyugodtan üldögéltek a padon, a szovjet emlékmű elött.Eltelt kis idő nyelvhasználati problémákkal. Hogy mi is az, amit látnak, s milyen szavakkal írható le hivatalosan. Azután a felfedező, Kis Henrietta tizedesnő kapott parancsot, hogy hívja fel a központot rádión. Hajléktalanok, jelentette, három darab hajléktalan polgár. Na és, aranyom, mondta egy ideges, síkos hang, na és? Csak az a helyzet, jelentem, hogy kábé mint a követség, akkorák, vagy a nemzeti bank. Legalábbis ülve. Igen, ülve, tessék elhinni, van egy nagy pad, illetve nőtt, az tisztára méretarányos hozzájuk... Még magyarázta volna, de Kis Henriettát hamar félbeszakították a központban, s az ügyeletes  bizonyos Lajossal akart beszélni. Megint hagytátok, hogy igyon, üvöltötte ez a hang  a sápadt rendőr fülébe. Jelentem, egyáltalában nem hagytuk, és ezek a micsodák tényleg itt vannak, mondta a rendőr, és parancsot kérünk vagy intézkedést,  de azért egy kommandóskocsi legjobb volna, ha ki bírna jönni. Itt egy nagyon csúnya hallatszott a rádióból, és a központ megszakította az adást. Pedig milyen puha, szép téli szó ez, hogy „kommandóskocsi”, mint a sültgesztenye vagy a bélmosónő. Mint  a száncsengő. Be vagyunk rúgva, azt mondták bent, közölte szárazon Bizonyos Lajos, és felállt. De azt nem mondták, basszáj, hogy mi legyen az intézkedés. Hogy igazoltatás, például. Vagy hogy ez kinek a hatásköre? A követség ablakaiban intelligens arcú, vonzó férfiak ácsorogtak, villogtak a vakuk, surrogtak a tenyérnyi kamerák. Aranyszínű nők barna, piros és sárga gyerekeket ültettek belülről a párkányra, aztán mintha vezényszóra,  egyszerre eltűnt mind, s leszaladt az összes roló. A mellékutcákban megszólaltak a szirénák, azok hárman fölkapták a fejüket, de nem voltak nagyon meglepve. Közelebb húzták a kannát a lábukhoz, az egyik, a fiatalabb férfi mutogatott, talán a Parlament, talán a szirénák felé, azután ülve maradtak, rágyújtottak a hóesésben. Úgy látszott, megbeszélnek valamit, de hogy mit, az nem hallatszott, noha csönd volt a Szabadság tér fölött. Nagy csönd és Sopiane-füst. Baromi büdös, mondja Tubica, hogy a tüdejét vagy mijét  majd kiköpte ott keringtében.Hát, így kezdődött, délutánra aztán a civilizált világ szeme Magyarországra szegeződött, a tévétársaságok megszállták a tetőket, a követség ablakait, népes kiséretével a helyszínre érkezett a belügyminiszter. Jelentették neki, hogy rendkívüli esemény, az esemény kivételével nem történt, egy kisebb káreset volt, mikor az intézkedő rendőr, már a tér lezárása után igazoltatást foganatosított, akkor a személyazonossági okmányok valahogyan leestek, és az egyik, az arányosan nagy súlya miatt csúnyán meghúzott egy Toyotát, szerencsére nem követségit. Az, hogy tárgyalni kell, s az illető polgárokat békésen, de minden áron el kell távolítani az ominózus helyről, az a magyar miniszterelnök s Clinton elnök egyöntetű kívánsága volt. Előbbit Hajdúhadházán felszállás közben, utóbbit Washingtonban érte utol a hír, s  megdöbbenésüknél csak áttekintőkészségük és hidegvérük volt nagyobb.Tubicától tudom, hogy a három célszemély hangjával volt kis baj, illetve álmélkodás. Mindenük meg volt nőve ugyanis, a testük a ruházattal, a kannásboruk, meg a pad is, amin ültek, csak sajnos a hangjuk, az egyedül megmaradt kicsinek, olyan semminek, mint egy emberé, pedig az őneki, Tubicának és a családjának kurvául fontos volt volna, a megnőtt hang, és hogy ő egy vagyont kifizetett, na mindegy, még jó, hogy időben kiderült a diferencia... Itt Tubica elhallgat, és  gúnyosan mosolyog az értetlen képemen, hogy majd megértem, ne féljek. Ha még itt lakom addig. Mikor a darus kocsi kosara fölemelkedett, pelyhenként lehetett hallani, ahogyan hull a hó. Mi a faszt fogyasztottak maguk, hogy így megnőttek, kérdezte a pszichológus-főhadnagy a hangütás miatt. Hát, kekszet és máltai zsömlét. Meg az ajándék bort, mondták a megszólítottak vonakodva. És az honnan van, kérdezte a főhadnagy. Nem tudják, mondták, négy izé hozta nekik reggel, galamb, legalábbis ránézésre. Ilyen bomberdzseki volt rajtuk, de nem verekedtek, hanem adták a bort ingyér. Kannás, de príma édes. Abból fogyasztgattak, addig-addig, hogy egyszercsak megnőttek. Vagy az ország ment össze. De tökmindegy, ez úgyis delirium, elmúlik. Fel tudnak állni, kérdezte a szakember. A Hildus föl tud, mondták, és az egyikük, a nő, nagy nehezen fel is tápászkodott. Feszült pillanat volt, a tetők fedezékében, a mesterlövészek pofacsontján megfeszült a bőr, Clinton elnök nyelt egyet az ovális irodában, de nem történt semmi. A középkorú, spicces asszony csuklott egyet. Nagyjából akkora volt, mint a nemzeti bank épülete, de sovány. Lépett balra kettőt, jobbra kettőt, puszit dobott  a Juszt Lászlónak, aztán visszahuppant. Nevettek részeg egérhangon, s nyúltak a kannáért, az volt a feltétel, hogy a kanna marad, különben nincs tárgyalás meg béke.Három óra körül az egyik férfi közölte, hogy neki kisszükségeznie kell, és vagy hívják ide a Czeizel Endrét, aki visszacsinálja őtet, vagy hadd menjen el a tévé háta mögé a dolgára. Na, majd pont az kéne, horkantották az illetékesek, kik rádión követték az eseményeket. Jó hogy nem a Kossuth térre, morogta egyikük és bele is izzadt a gondolatba. Épp földet ért a miniszterelnök helikoptere, aki rövid megbeszélés után elállt tervétől, hogy darus kocsi és sisak segítségével, veszély ide vagy oda, kezet fogjon a nagyranőtt polgárokkal.A válság-stáb amerikai szakértők bevonásával alkonyatra konkrét tervet dolgozott ki, s a pszichológus-főhadnagy közreműködésével némi huzavona után az illetők ráálltak, hogy rendőri biztosítás mellett szépen, komótosan, nézve a láb elé, nem kerget a tatár, elsétáljanak a Népstadionba.„Ott majd meglátjuk a továbbiakat, barátaim.”Ez tűnt a legjobb ötletnek, a Népstadion, ahonnan kimászni nem nagyon tudnak, és lehet őriztetni őket vízágyúval, reflektorral, mondta állítólag Tubicának egy magát megnevezni nem akaró szakértő. S még azt is elárulta, hogy bizonyos cégek a majdani reklámtevékenység fejében át akarták vállalni a költségeket. Esteledett, megértheti, aki értelmes ember, hogy cselekedni kellett, mielőtt végképp berúgnak azok hárman, mondja Tubica, úgyhogy föl lettek noszogatva, és szépen el is indultak, ment  minden, csak a Hilda makacsolta meg magát a Keletinél, hogy ő utazni akar, de le lehetett beszélni, eléggé meg voltak már ijedve a felhajtástól, némán caplattak az elálló hóesésben, az opál szatyraikat meg a kannát négy teherautó vitte utánuk. Azt azért kérték szépen, hogy legyen sziréna, mint a Kriminálisban.Tubica a fülemhez hajolva elárulja ma reggel a tetőn, hogy ez a bizonyos „bor”, ez még csak minta, nincs benne minden komponens, tehát ez nem köt meg, ez 24 óra után kiürül a lélegzettel, és akkor vagy újra kell tölteni a szervezetet, vagy vállalja az ember a szégyent, kéremszépen, hogy élete végéig csak egy sárcipőnyi szaros galamb, semmi más, uram, semmi más, és ezt ő, Tubica, majd bolond lesz vállalni, ez az eset neki pont jó volt, látta a hatásmechaniznust, a hibákat, és eljön a nap, és  meg fogok lepődni, noha ilyen zajos elefántcirkusz, mint ezekkel a nyomorultakkal, ilyen ővele és az embereivel nem lesz, annyi szent. Hanem csöndes növekedés és azután megragadás, néz a szemembe mélyen Tubica, nem úgy mint ezek a hülyék, barátocskám, hogy kérhettek volna bármit, de csak a Czeizel Endrét kérték, meg egy piszoárt. Különben is, mondja, fél órája járt arra, a Népstadion felé, és persze, hogy hajnaltájt egyszercsak elmúlt az óriásság. Összehuttyant, mint a tót orgona. Elmúlt ahogy jött, az illetők most csak néznek másnaposan, nem értik a készültséget,  meg a deres rendőrautókat. Ülnek összebújva a kezdőkörben, s akkorák, mint minden ember. Bumsti Gene (German)

Es saßen drei Obdachlose auf dem Freiheitsplatz in Budapest, ihr Blick hing am TV. Am TV-Gebäude. Vielleicht war an allem der Schnee schuld gewesen, der erste Schnee, der wie eine Malerkolonne, mit entschlossenen Mienen seit den Morgenstunden in Budapest am Werk gewesen war. Oder die Gene, die in der Luft herumschwirren, die vielen bumsti Gene - wie es Tauberich sagte, als ich heute morgen mein Fenster öffnete - weil denen Genen ist nix verboten.Tauberich ist solariumgebräunt wie die Schnitter, er ist eben mit seiner Frau Gemahlin zur Erholung auf den Bahamas gewesen. Er ißt Zigeunerspieß, das schmeckt ihm kalt, und unter seine beiden Flügel hat er sich chirurgisch je ein Mobiltelefon implantieren lassen, er ist wahrlich wohlinformiert, ohne Zweifel. Er gibt so manche Details der gestrigen Geschehnisse zum Besten, nicht als hätte ich es nicht schon zur Genüge gehört, daß das Phänomen zunächst um 09.30 Uhr von der Zugsführerin Henriette Kiss wahrgenommen worden war, zudem habe ich es auch selbst gesehen. Ich sehe die Polizisten mit ihren MPs jeden Tag an der Ecke der US-Botschaft, wie sie die weißen Kaffeebecher vor den Mund halten, den Kaffee anblasen und herumstapfen.Das junge Ding blickte diesmal aus rein privaten Gründen in den Spiegel. Ihr Gesicht sah schon viel besser aus, nicht mehr so aufgedunsen, nur die Augen waren noch blutunterlaufen, diese wohltuende Beobachtung aber miniaturisierte sich angesichts des sich ihr bietenden Anblickes buchstäblich ins Zwergenhafte. Ohne ihre Kameraden durch Zuruf zu informieren machte sie im physikalischen Sinne eine Kehrtwendung, klopfte sich eine Zigarette aus der Packung, erst die vierte heute, und rieb sich verstohlen die Augen, doch war auch das vergeblich.Schließlich fragte sie flüsternd ihre zwei schweigenden Kollegen, ob sie dort drüben keine besonderen Vorkommnisse beobachtet hätten. Die beiden klammerten sich an ihren ausgekühlten Kaffee und ihr offener Mund verriet alles. Doch, Himmelarsch, sie sehen’s auch, nur dachten sie bisher, daß... daß sie nicht recht sehen, daß ihnen die Augen vor lauter Schnee flimmern. Demnach also tun selbige nicht flimmern und es gibt Zores. Sie repetierten die Maschinenpistolen und nahmen eine kniende Haltung ein, wie sie es gelernt hatten. Es könnt’ noch sein, daß das so Werbe-Dings sind, sagte der eine. Beispielsweise ein Heißluftballon, der wird großformatig aufgeblasen und dann trinkt er Nescafé oder was. Eine Instant-Suppe. Das hätt’ man melden müssen, weil das wär’ eine Flugtätigkeit, sagte der andere. Die Knie froren ihnen, zudem waren sie ganz und gar lächerlich am stillen Vormittag, im rieselnden Schnee. Insbesondere, da jene dort, abgesehen vom besonderen Vorkommnis, ruhig auf der Bank dasaßen, vor dem Sowjetdenkmal.Eine kurze Weile wurden Probleme des Sprachgebrauchs erörtert. Was denn das eigentlich wäre, was man da sehe. Und mit welchen Worten dies amtlich zu beschreiben wäre. Dann erhielt die Entdeckerin, Henrietta Kiss den Befehl, mit der Funkstelle Kontakt aufzunehmen. Nichtseßhafte, meldete sie, drei Stück nichtseßhafte Bürger. Na und, Schatzi, sagte eine nervöse, seifige Stimme, na und? Es ist nur, ich melde, sie sind so groß, wie das Botschaftsgebäude, ungefähr, oder wie die Nationalbank. Im Sitzen, zumindest. Ja, im Sitzen, glauben Sie mir, da ist eine große Parkbank, das heißt, die ist gewachsen, die ist ihnen voll gleich, größenmäßig...Sie hätte es noch weiter ausgeführt, doch wurde Henrietta Kiss bald von der Funkstelle unterbrochen, der Diensthabende wollte mit einem gewissen Ludwig sprechen. Ihr habt sie wieder trinken lassen, heulte die Stimme im Ohr des blassen Polizisten. Ich melde, wir haben sie gar nicht trinken lassen, und diese Dings sind wirklich hier, sagte der Polizist, und wir ersuchen um einen Befehl oder um Maßnahmen, aber am besten wär’ die Alarmabteilung, wenn die ausfahren könnteten. Daraufhin sagte die Funkstelle etwas überaus Garstiges und unterbrach die Verbindung. Wobei es doch ein so schönes, weiches winterliches Wort ist, „Alarmabteilung“, wie „Maronibraterei“ oder „Unschlittschmelzerin“. Wie Schlittenglöckchen.Wir sind b’soffn, sagen’s drin, teilte Ludwig der Gewisse trocken mit und erhob sich. Aber das habn’s net g’sagt, die Scheißer, welche Maßnahmen ergriffen gehöreten. Eine Identitätsfeststellung, zum Beispiel. Oder wem seine Kompetenz das ist. In den Fenstern der Botschaft waren attraktive Männer mit intelligenten Gesichtern zu sehen, Blitzlichter blitzten, handflächengroße Kameras surrten. Goldfarbene Frauen setzten braune, rote und gelbe Kinder von innen auf die Fensterbretter, dann verschwanden sie alle, wie auf Kommando, und alle Jalousien liefen innen herunter.In den Nebenstraßen heulten die Martinshörner auf, jene drei blickten auf, sie waren aber nicht besonders überrascht. Sie zogen ihren Plastikkanister näher heran, der eine, der jüngere Mann fuchtelte herum, vielleicht in Richtung des Parlamentes, vielleicht in die des Folgetonhornes, dann blieben sie im Schneefall sitzen und rauchten sich eine Zigarette an. Es schien, als machten sie sich etwas aus, was das aber war, war nicht zu hören, obwohl Stille über dem Freiheitsplatz lag. Es herrschte eine tiefe Stille und der Rauch von Beuschelreißern schwebte über dem Platz. Richtige Stinkadores, sagte Taub, er habe fast seine Lungen dort beim Überflug herausgehustet oder was. Tja, so hatte es begonnen, am Nachmittag hefteten sich dann die Augen der zivilisieren Welt auf Ungarn, die Fernsehgesellschaften bemächtigten sich der Hausdächer und der Botschaftsfenster, der Innenminister kam mit zahlreichem Gefolge am Ort des Geschehens an. Ihm wurde gemeldet, es hätten sich außer dem Vorkommnis keine besonderen Vorkommnisse ereignet, es wäre zu einem kleineren Schadensfall gekommen, als der vorgehende Beamte, bereits nach dem Absperren des Platzes, die Personenüberprüfung vorgenommen habe, dabei seien die Personaldokumente irgendwie heruntergefallen und hätten an einem Toyota, zum Glück nicht von der Botschaft, einen argen Blechschaden verursacht.Daß man verhandeln müsse und daß die betreffenden Bürger friedlich, aber um jeden Preis vom ominösen Platz zu entfernen seien, das war der einhellige Wunsch des ungarischen Ministerpräsidenten und des Präsidenten Clinton. Ersteren erreichte die Nachricht auf dem Lande, letzteren in Washington, und nur ihr Durchblick und ihre Umsicht war größer als ihre Verblüffung.Ich weiß es von Tauberich, daß die Stimme der gegenständlichen Personen gewisse Probleme beziehungsweise Verwunderung verursachte. Alles an ihnen sei nämlich gewachsen, ihr Körper mitsamt den Kleidern, ihr Wein in der Plastikkanne, selbst die Bank, auf der sie saßen, nur ihre Stimme, die sei leider so schwach geblieben, so belanglos wie die eines Menschen, obwohl ihnen, Tauberich und seiner Familie, die ins Mächtige angewachsene Stimme irrsinnig wichtig gewesen wäre, und daß er ein Vermögen bezahlt habe, na ja, egal, noch gut, daß sich die Unzukömmlichkeit beizeiten herausgestellt habe... Hier verstummte Tauberich und grinste hämisch über meine unverständige Miene, ich würde es schon verstehen, nur keine Angst. So ich noch hier wohnte, dann.Als der Korb des Kranwagens hochgehoben wurde, konnte man den Schnee flockenweise fallen hören. Was in Dreiteufels Namen haben Sie zu sich genommen, daß Sie derartig gewachsen sind, fragte der Militärpsychologe, ein Oberleutnant, im netten Plauderton. Na ja, Kekse und Gratissemmel von denen Maltesern. Und den geschenkten Wein, sagten die Angesprochenen stockend. Und wer ihnen den geschenkt hätte, fragte der Oberleutnant. Das wüßten sie nicht, sagten sie, vier Dings hätten ihn am Morgen gebracht, vier so Tauben, dem Anschein nach, zumindest. Sie hätten diese Bomberjacken angehabt, hätten aber nicht hergehaut, sondern den Wein hergegeben, geschenkt und franko. Ein Plastikkannenwein, aber echt süß. Davon haben sie konsumiert, schluckzessive, bis sie auf einmal so groß waren. Oder es ist das Land eingegangen. Is’ aber eh wurscht, das ist nur das Delirium, das geht vorbei.Ob sie aufstehen können, fragte sie der Fachmann. Die Hilde kann, meinten sie, und eine der Gestalten, die Frau, erhob sich recht mühevoll. Es war ein angespannter Moment, die Haut am Jochbein der Scharfschützen, in Deckung auf den Dächern, spannte sich, Präsident Clinton hielt im Oval Office die Luft an, aber es passierte nichts. Die angeheiterte Frau im mittleren Alter bekam Schluckauf. Sie war ungefähr so groß, wie das Gebäude der Nationalbank, aber sie war mager. Sie machte zwei Schritte nach links, zwei nach rechts, warf den Reportern Kußhändchen zu, dann plumpste sie wieder auf die Bank zurück. Sie lachten mit betrunkenen Fistelstimmen und griffen nach dem Plastikkanister, sie hatten zur Bedingung gemacht, daß die Kanne bei ihnen bleibt, ansonsten gebe es keine Verhandlungen und keinen Frieden.Um drei Uhr herum teilte einer der Männer mit, daß er auf die kleine Seite müsse, entweder rufe man ihm einen Genetiker herbei oder man lasse ihn hinter dem TV-Gebäude austreten. Na, das wär’ ja noch schöner, schnaubten die zuständigen Stellen, die die Vorgänge per Funk verfolgten. Noch ein Glück, murmelte einer von ihnen, daß er nicht auf den Kossuth-Platz will, und schon beim Gedanken daran geriet er in Schwitzen. Der Hubschrauber des Ministerpräsidenten landete, nach einer kurzen Besprechung nahm er Abstand von seinem Vorhaben, unter Zuhilfenahme des Kranwagens und eines Helmes, Gefahr hin, Gefahr her, den großgewachsenen Bürgern die Hände zu schütteln. Der Krisenstab hatte bis Einbruch der Dämmerung unter Einbeziehung von amerikanischen Fachleuten einen konkreten Plan ausgearbeitet, und unter Mitwirkung des Heerespsychologen haben sich die Leute nach einigen Debatten bereit erklärt, unter Polizeischutz schön langsam und kommod, vor die Füße schauend, gemessenen Schrittes in das Népstadion zu wandeln. „Dort werden wir alles weitere sehen, meine Freunde.“Das schien die beste Idee zu sein, das Népstadion, von wo sie eigentlich nicht hinaus können und wo sie bewacht werden können, mit Wasser- und Scheinwerfern, sagte ein sich nicht nennen wollender Sachverständiger zu Tauberich. Und er verriet auch noch, daß gewisse Firmen für eine spätere Werbetätigkeit die Kosten hierfür zu übernehmen wünschten.Die Abenddämmerung zog auf, und jedem vernunftbegabten Menschen war es klar, daß gehandelt werden mußte, bevor sich die Drei endgültig zugesoffen haben, sagte Tauberich, also wurden sie dazu gebracht, aufzustehen, sie marschierten auch brav los, nur die Hilda wollte beim Ostbahnhof partout mit dem Zug fahren, doch konnte sie davon abgebracht werden, sie waren vom Aufheben, das um sie gemacht wurde, ziemlich verschüchtert und trotteten schweigend im abnehmenden Schneefall dahin, ihre opalisierenden Nylonsäcke und der Kanister wurde ihnen von vier Lastwagen nachgebracht. Eines wollten sie aber, bitte schön, haben, ein Martinshorn, wie im Derrick.Tauberich verriet es mir heute morgen auf dem Dach, dicht an mein Ohr geneigt, daß dieser bewußte „Wein“ zunächst nur zum Testen gedacht war, da waren noch nicht alle Komponenten drinnen, der binde noch nicht richtig, er werde innerhalb von 24 Stunden mit der Atemluft ausgeschieden, und dann müsse der Organismus entweder neu aufgeladen werden oder man müsse die Blamage auf sich nehmen, bittesehr, und man bleibe bis an sein Lebensende eine beschissene Taube von Galoschengröße, nichts anderes, mein Herr, gar nichts anderes, und er, Tauberich, wäre schön blöd, das auf sich zu nehmen. Dieser Fall sei ihm gerade recht gewesen, er hätte den Wirkungsmechanismus und die Fehler gesehen, und der Tag werde kommen und ich würde überrascht sein, wobei es keinen derartigen Radau und keinen Elefantenzirkus geben werde, wie bei diesen Elenden, das werde es bei ihm und seinen Leuten nicht spielen, soviel sei einmal sicher.Sondern ein leises Wachstum und dann das Zupacken, Tauberich sah mir dabei tief in die Augen, nicht wie diese Trottel, mein Freund, die hätten alles haben können und wollten nur einen Genetiker und ein Pissoir. Übrigens, sagte er, sei er vor einer halben Stunde dort gewesen, beim Népstadion, und ganz klar, daß der Riesenwuchs bis zum Morgen vergangen war. Eingegangen, wie Socken in der Kochwäsche. Wie gewonnen, so zerronnen, die Betreffenden glotzten sich jetzt verkatert an, sie kriegten die Polizeibereitschaft und die reifüberzuckerten Funkstreifenwagen nicht mit. Sie hockten da an der Mittellinie, eng aneinandergerückt und seien so groß wie jeder andere.
minimap