This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Tóth Árpád, Polish biography

Image of Tóth Árpád
Tóth Árpád
(1886–1928)

Biography

Árpád Tóth (ur. 14 kwietnia 1886 w Arad, zm. 7 listopada 1928 w Budapeszcie) był węgierskim poetą i tłumaczem literatury.
Tóth uczęszczał do gimnazjum w Debreczynie, po czym studiował germanistykę i filologię węgierską na uniwersytecie w Budapeszcie. W 1907 zaczął publikować wiersze w czasopismach A ét i Vasárnapi Újság, a od 1908 też w Nyugat. W 1911 pisał krytyki teatralne dla gazety Debreceni Nagy Újság.
W 1913 przyjął posadę guwernera. Jednocześnie publikował wiersze w czasopismach i tłumaczył literaturę, m.in. utwory: Miltona, Wilde'a, Shelleya, Keatsa, Baudelaire'a, Flauberta, Gautiera, Maupassanta i Czechowa. Mimo to, dochody pozwalały mu jedynie na prowadzenie bardzo skromnego trybu życia. W tym czasie zachorował na gruźlicę i spędził kilka miesięcy w sanatorium Svedlér.
Za rządów komunistycznej Republiki Rad po I wojnie światowej został sekretarzem w Akademii Vörösmarty'ego, lecz wraz z upadkiem komunistów utracił tę pozycję. Pozostał biedny i chorował na gruźlicę do końca życia. Zmarł w 1928 w Budapeszcie.
Literature ::
Translation ::

minimap