This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kertész Imre, Slovak biography

Image of Kertész Imre
Kertész Imre
(1929–2016)
2002

Biography

(1929, Budapešť)
V roku 1944 ho deportovali do Osvienčimu, oslobodenia sa dožil v Buchenwalde v roku 1945. Prežil – ale to, čo zažil a fakt, že prežil, zásadným spôsobom ovplyvnilo jeho myslenie i ďalšiu existenciu a umeleckú tvorbu. „Skutočným problémom Osvienčimu je, že sa udial. “ (I. Kertész) Kertészove texty sú akoby nepretržitým denníkom jeho života.
Za román Bezosudovosť (1975) mu bola v roku 2002 udelená Nobelova cena za literatúru. Je prvým maďarským spisovateľom, ktorý toto vysoké ocenenie obdržal. V slovenskom preklade vyšli jeho texty Bezosudovosť (Slovart, 2000), Vyhnaný jazyk (Kalligram, 2002), Kaddiš za nenarodené dieťa (Kalligram, 2003).
Z ďalšej tvorby: A kudarc (1988); Az angol lobogó (1991); Gályanapló (1992) A holocaust mint kultúra. Három elõadás. (1993); Valaki más: a változás krónikája (1997). 

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap