This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Balassi Bálint, Hungarian biography

Image of Balassi Bálint
Balassi Bálint
(1554–1594)

Biography

Balassi Bálint
(1554-1594)

1554. október 20., Zólyomban született (ma Szlovákia)
1564 a zólyomi udvari prédikátor, Bornemisza Péter neveli
1565 Nürnbergben tanul (talán valamelyik német egyetemen, esetleg Padovában is)
1569 apját összeesküvés gyanújával letartóztatják, a család Lengyelországba menekül
1575 részt vesz a Habsburg-udvar támogatta Báthory-ellenes katonai vállalkozásban, fogolyként Erdélybe kerül, a fejedelmi udvarban megkedvelik, Báthory István a török követelésére sem hajlandó kiadni
1576 a lengyel királlyá választott Báthory szolgálatába áll
1578–1584 Ungnád Kristófné Losonczy Annának udvarol (Anna-versek)
1579–82 hadnagy „ötven lovon” Egerben
1584 feleségül veszi megözvegyült unokatestvérét, Dobó Krisztinát
1585 gyámjával, majd (1587) hűtlen feleségével pereskedik
1586 katolizál
1588 házasságát érvénytelenítik; új házassági terve kudarcba fullad; ekkor írja a Szép magyar comoediát
1588-89 a „Maga kezével írott könyve” Júlia-ciklusa; (?) megszervezi a „nyolc ifiú legény” reneszánsz költői körét
1589 egy új hadjárat hírére Lengyelországba utazik; Caelia-versei múzsája Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna; Braunsbergben a jezsuita főiskolán folytat tanulmányokat
1591 hazatér
1592 beperli Losonczy Annát, ám ő viszontkeresettel él
1593 Fulvia-korszak; részt vesz Divény, Kékkő ostromában
1594 Esztergom alatt ágyúgolyó sebzi halálra (máj. 30.)
1650k. a "Balassi Bálint verseinek fragmentumi”-t tartalmazó Balassa-kódex keletkezése
1874 a Balassa-kódex megtalálása
1958 A Szép magyar comoedia fölfedezése

Literature ::
Translation ::

minimap