This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Seifert, Jaroslav: A Wreath of Sonnets X (Věnec sonetů X in English)

Portre of Seifert, Jaroslav

Věnec sonetů X (Czech)

Kdyby Bůh na nás zanevřel
a poručil jen pro potupu
to město dáti drápům supů
a dešti padajících střel,

vezmi si je, než zapraští
krov jeho věží, plných zvonů.
Dame Ti je jak zlatou sponu,
ať zatřpytí se na plášti.

A zbav nás bázně, zažeň strach,
ať bĺý šat a závojíček
neválejí se na troskách.

Vím, že to město uchrání
Tvá přímluva, Tvé usmání
a slza na řasách Tvých víček.Uploaded byRépás Norbert
PublisherViněta Miloslav Troup, sazba a tisk Jaroslav Picka (samizdatové vydání)
Source of the quotationPraha a věnec sonetů. Básně z let 1945 - 1949. Sbírka Monumenta genii bohemici, sv. 4.
Publication date

A Wreath of Sonnets X (English)

If God His wrath on us did bring
and ordered disgraceful sepultures:
to give her walls to claws of vultures,
vile rain of shots with deadly sting,

take her to you, protect this town
from shattered belfries, chiming bitter,
take her from us, and she will glitter --
a golden brooch upon your gown.

Take all our fears, salt tears and moans,
take all the dreadful sights appalling:
the lace and veil on ruined stones.

I know you'd stop the warth and bile
with just one word, with your kind smile,
a single tear from your eye falling.Uploaded byRépás Norbert
PublisherToronto : Larkwood Books Sixty-Eight (first published March 1952), ISBN: 0-88781-189-2
Source of the quotationA Wreath of Sonnets: Věnec sonetů
Publication date

minimap