This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Seifert, Jaroslav: Die Pestsäule (Morový sloup in German)

Portre of Seifert, Jaroslav

Morový sloup (Czech)

Do čtyř stran světa se obrací
čtvero demobilizovaných knížat
vojska nebeského.
A na čtyřech stranách světa
je zamčeno
na čtyři těžké zámky.

Sluneční cestou se potácí
starý stín sloupu
od hodiny Okovů
k hodině Tance.
Od hodiny Lásky
k hodině Dračích drápů.
Od hodiny Úsměvu
k hodině Hněvu.

Pak od hodiny Naděje
k hodině Nikdy,
odkud je už jen krůček
k hodině Beznaděje
a k turniketu Smrti.

Životy naše se sunou
jako prsty po skelném papíře,
dny, týdny, roky, staletí.
A bývaly časy, kdy jsme proplakali
dlouhé roky.

Dnes ještě chodívám kolem sloupu,
kde jsem tak často čekával
a poslouchal, jak zurčí voda
z apokalyptických tlam,
udiven pokaždé
milostnou koketností vody,
tříštící se na hladině kašny,
až padl stín sloupu na tvou tvář.

Byla to hodina Růže.

Prosím tě, hochu, vyskoč na kašnu
a rychle mi přečti,
co píší čtyři evangelisté
na kamenných stránkách.

Matouš je první.
A kdo z nás ze samé radosti
může přidati k délce svého života
jediný loket?

A co píše druhý, svatý Marek?
Zdali přinášejí hořící svíci,
aby ji dali pod kbelec,
a nikoliv na svícen?

A evangelista Lukáš?
Oko je svíce těla.
Ale kde je mnoho těl,
shromáždí se i mnoho orlů.

Konečně co svatý Jan,
miláček Páně?
Má knihu na svém klíně zavřenou.
Tedy ji, chlapče, otevři.
Třeba svými zuby.

Byl jsem pokřtěn v morové kapli
svatého Rocha.
Na pokraji Olšan.

Když býval v Praze dýmějový mor,
ukládali kolem kaple mrtvé.
Jedny přes druhé v několika vrstvách.
Z jejich kostí byly po letech
špatně srovnané hranice,
které hořely
ve vápenné vichřici hlíny.

Dlouho jsem chodíval
na tato truchlivá místa,
ale sladkostí života jsem se nezříkal.
Bylo mi dobře v teplém lidském dechu,
a když jsem chodil mezi lidmi,
lapal jsem po vůních ženských vlasů.

Na schodech olšanských hospod
poslouchával jsem navečer
nosiče mrtvol a hrobníky,
když zpívali své neurvalé písně.

Už je to tak dávno,
hospody zmlkly
a hrobníci nakonec pohřbívali
jeden druhého.

Někdy jsem postával u dřevěné zvonice.
Zvon zaduněl,
jakmile zvedli v kapli mrtvého.
Už oněměla.
A díval jsem se na empírové sousoší
z Malostranského hřbitova.
Sochy ještě truchlily pro své mrtvé,
které tam musily opustit.
Odcházejíce, šly pomalu
s úsměvem své starodávné krásy.

A byly mezi nimi nejen ženy,
ale i vojáci v přílbách se zbraní,
jestli se nemýlím.
Už jsem tam dlouho nebyl.

Jenom si nedejte namluvit,
že mor ve městě ustal.
Viděl jsem sám ještě mnoho rakví
vjíždět do brány,
která tam nebyla jediná.

Mor dosud zuří a lékaři
dávají nemoci patrně jiná jména,
aby nevznikla panika.
Je to stále táž stará smrt,
nic jiného,
a je tak nakažlivá,
že jí neunikne nikdo.

Kdykoliv jsem vyhlédl z okna,
vyhublí koně táhli zlověstný vůz
s vyzáblou rakví.
Jen už tolik se nezvoní,
nemalují se kříže na domy
a nevykuřuje se jalovcem.

Na juliánovských lukách
lehávali jsme někdy k večeru,
když město už zapadalo do tmy
a v slepém rameni Svitavy
daly se žáby do pláče.

Jednou si přisedla mladá cikánka.
Blůzu měla jen zpola zapjatou
a hádala z ruku.
Halasovi řekla:
Nedožiješ se padesáti let.
Artuši Četníkovi:
Krátce je přežiješ.
Nechtěl jsem si dát hádat,
měl jsem strach.

Vzala mi ruku násilím
a rozhněvaně křikla:
Budeš dlouho živ!
A znělo to jako hrozba!

Co jsem se napsal rondelů a písní!
Byla válka na všech stranách světa
a na všech stranách světa
bylo smutno.
A přece jsem šeptal náušnicím s routou
milostné verše.
Za to se trochu stydím.
Či vlastně ani ne.

Věnec sonetů jsem ti položil
na záhyby klína.
Byl krásnější než vavřínové věnce
vítězům autokrosu.

Náhle jsme se však sešli
u schodů kašny,
každý šel jinam, jinudy a jindy,
po jiném chodníku.

Dlouho se mi však zdávalo,
že potkávám tvé nohy,
někdy jsem zaslechl i tvůj smích,
ale tys to nebyla.
A dokonce jsem spatřil i tvé oči.
Ty jen jedenkrát.

Má kůže třikrát natřená tamponem
smáčeným v jodalkoholu
byla již zlatohnědá.
Takovou barvu má pleť tanečnic
v indických chrámech.
Díval jsem se upřeně ke stropu,
abych je lépe viděl,
a ověnčený průvod
kráčel kolem chrámu.

Jedna z nich, ta uprostřed,
s nejkrásnějšíma očima,
se na mě usmála.
Bože,
jaké to nesmysly honí se mi v hlavě,
zatímco už ležím na operačním stole
s opiátem v krvi.

Už také rozsvítili nade mnou lampu,
chirurg nasadil skalpel
a vedl pevně dlouhý řez
na mých zádech,
tam, kde je páteř.
Protože jsem se rychle probouzel,
pevně jsem zavřel oči.
Přece jsem však ještě zahlédl
ženské oči nad sterilní rouškou
a stačil jsem se usmát.
Dobrý den, krásné oči.

Už mi však podvazovali cévky
a háčky rozchlípili ránu,
aby chirurg mohl odloučit
paravertebrální svaly
a obnažit trny s oblouky.
Tiše jsem zaúpěl.

Ležel jsem na boku,
ruce měl jsem v zápěstí svázané,
ale volnými dlaněmi,
které mi držela sestra na klíně
až u mé hlavy,
sevřel jsem pevně její stehno
a křečovitě jsem je tiskl k sobě
jako potápěč štíhlou amforu,
když spěchá k hladině.

V té chvíli však počal proudit
do mých cév pentanol
a všechno ve mně rychle pohasínalo.
Pak byla tma jako při potopě světa
a už nevím nic.

Sestřičko, měla prý jste modřiny.
Nehněvejte se na mě.
V duchu si však říkám: Škoda,
že nemohl jsem vynést z tmy
tu vábivou kořist,
až nahoru, až na světlo,
až před oči.

To nejhorší mám za sebou,
říkám si, jsem už stár.
To nejhorší mám před sebou,
ještě žiji.
Ale kdybyste mermomocí chtěli vědět,
byl jsem šťasten.
Někdy celý den, někdy celé hodiny
někdy jen pár minut.

Po celý život byl jsem věrný lásce.
A jsou-li ruce ženy víc než křídla,
co jsou její nohy?
Tak rád jsem zkoušel jejich sílu.
Je něžná, když stisknou.
Ať tedy rozdrtí kolena
mou hlavu?

Kdybych zavřel oči v tomto sevření,
nebyla by tak opilá
a nebušilo by mi tak zběsile
v mých spáncích.
Ale proč bych je zavíral?

S otevřenýma očima
prošel jsem touto zemí.
Je krásná, vždyť víte.
Byla mi možná víc
než všechny mé lásky najednou.
A její objetí trvalo celý život.
Když jsem míval hlad,
živil jsem se téměř denně
slovy jejích písní.

Ti, kdož odešli
a rozprchli se kvapem po zemích,
už to snad poznali:
svět je hrozný?
Nemilují a nejsou milováni.
My aspoň milujem.

Ať tedy rozdrtí její kolena
mou hlavu.

Tu je přesný výčet řízených střel:

(Missile)

Země - vzduch    Surface-to-Air
Země - země   Surface-to-Surface
Země - moře   Surface-to-Sea
Vzduch - vzduch   Air-to-Air
Vzduch - země   Air-to-Surface
Vzduch - moře   Air-to-Sea
Moře - vzduch   Sea-to-Air
Moře - moře   Sea-to-Sea
Moře - země   Sea-to-Surface

Mlč, město, není slyšet jez.
A lidé jdou a ani netuší,
že nad hlavou jim přeletují
žhavé polibky
posílané rukou z okna do okna.

Ústa - oči   Mouth-to-Eyes
Ústa - tvář   Mouth-to-Face
Ústa - ústa   Mouth-to-Mouth
A tak dál   And so on

Dokud ruka nestáhne večer roletu
a nezakryje cíl.

Na malé obloze domova,
mezi košíčkem na šití
a slipry s péřovými bambulemi,
rychle dorůstá horká luna
jejího břicha.

Počítá už skřivánčí dny,
ačkoliv ještě vrabci zobou mák
za ledovými květy.

Ale v mateřídouškovém pelíšku
už někdo natahuje péro
malého srdce,
aby šlo přesně po celý život.

Proč jen se mluví o šedivých vlasech
a moudrostí?
Když dohořívá keř života,
zkušenosti jsou bezcenné.
Ostatně bývají vždycky.

Po krupobití hrobů
vymrštěn byl sloup do výšky
a čtyři staří básníci
opřeli se o jeho tíhu,
aby psali na stránky knih
svůj bestseller.

Kašna už je prázdná,
válejí se v ní zbytky cigaret
a slunce jen váhavě odkrývá
smutek odstrčeného kamení.
Dalo by se tu i žebrat.

Ale odhodit život jen tak,
pro nic za nic,
to nechci. PublisherTřeba vám nesu růže, Mladá fronta, Praha, 1999

Die Pestsäule (German)

In die vier Himmelsrichtungen wenden sich
die vier demobilisierten Fürsten
der himmlischen Heerscharen.
Und die vier Himmelsrichtungen
sind versperrt
mit vier schweren Schlössern.

Auf der Sonnenbahn taumelt
der alte Säulenschatten
von der Stunde der Ketten
zur Stunde des Tanzes.
Von der Stunde der Liebe
zur Stunde der Drachenkrallen.
Von der Stunde des Lächelns
zur Stunde des Zorns,

Dann von der Stunde der Hoffnung
zur Stunde des Niemals,
von wo nur ein kleiner Schritt ist
zur Stunde der Hoffnungslosigkeit
und zum Drehkreuz des Todes.

Unsere Leben rücken so vor
wie Finger auf Glaspapier,
Tage, Wochen, Jahre, Jahrhunderte.
Und es gab Zeiten, da durchweinten wir
lange Jahre.

Heute noch gehe ich zu der Säule,
an der ich oft wartete
und lauschte, wie das Wasser sprudelte
aus den apokalyptischen Mäulern,
jedesmal von neuem erstaunt
über die verliebte Kokettheit des Wassers,
das am Brunnenboden zerschellte,
bis der Säulenschatten auf dein Gesicht fiel.

Das war die Stunde der Rose.

Ich bitte dich, Junge, springe
auf den Brunnen
und lies mir schnell vor,
was die vier Evangelisten
auf die Steinseiten schrieben.

Matthäus ist der erste.
Wer ist aber unter euch,
der seiner Länge
eine Elle zusetzen möge?

Und was schreibt der zweite, Sankt Markus?
Zündet man auch ein Licht an,
daß man’s unter einen Scheffel
oder unter einen Tisch setze?

Und der Evangelist Lukas?
Das Auge ist des Leibes Licht.
Wo das Aas ist,
da sammeln sich auch die Adler.

Endlich der heilige Johannes,
Liebling des Herrn?
Das Buch auf seinem Schoß ist geschlossen.
Nun, Junge, dann öffne es.
Sei’s mit den Zähnen.

Getauft wurde ich in der Pestkapelle
des heiligen Rochus.
Am Rande von Wolschan.

Wütete in Prag die Beulenpest,
bettete man rings um die Kapelle die Toten.
Einen über den anderen,
in mehreren Lagen.
Ihre Knochen bildeten nach Jahren
schlecht geschichtete Scheiterhaufen,
sie brannten
im Kalksturm des Lehms.

Lange noch besuchte ich
die traurige Stätte,
dem Süßen des Lebens aber
entsagte ich nicht.
Ich fühlte mich wohl
im warmen Menschenbrodem,
und bewegte ich mich unter den Menschen,
schnappte ich nach dem Duft
des Frauenhaars.

Auf den Treppen von Wolschaner Kneipen
hörte ich abends
den Leichenträgern und Totengräbern zu,
wenn sie ihre derben Lieder sangen.

Sehr lang ist’s her,
verstummt sind die Kneipen,
und am Ende begruben die Totengräber
einer den anderen.

Manchmal stand ich
beim hölzernen Glockenturm.
Die Glocke erdröhnte,
sobald in der Kapelle der Tote
aufgehoben wurde.
Sie ist längst verstummt.
Ich betrachtete gern die Statuengruppe
im Empirestil
weggeholt vom Kleinseitner Friedhof.
Die Statuen trauerten noch immer
um ihre Toten,
die sie hatten dort lassen müssen.
Langsam gingen sie davon,
mit dem Lächeln ihrer antiken Schönheit.

Und nicht nur Frauen waren es,
sondern auch Soldaten mit Helm und Waffe,
falls ich mich nicht täusche.
Ich bin lange nicht mehr dort gewesen.

Lagt euch bloß nicht einreden,
die Pest sei in der Stadt erloschen.
Habe ich doch selbst noch viele Särge
in jenes Tor fahren sehen,
und es ist nicht das einzige dort.

Die Pest wütet weiterhin, allein die Ärzte
geben der Krankheit offensichtlich
andere Namen,
damit keine Panik entsteht.
Immer ist es derselbe Tod,
nichts anderes,
und er ist derart ansteckend,
daß ihm keiner entgeht.

Sooft ich aus dem Fenster schaute,
zögen hagere Pferde
den unheilverkündenden Wagen
mit dem mageren Sarg.
Jetzt läutet man nicht mehr so häufig,
malt keine Kreuze mehr an die Häuser
und räuchert nichts mehr mit Wacholder aus.

Auf den Wiesen von Juliánov
lagen wir an manchem Abend noch,
wenn die Stadt schon im Dunkel versank
und im toten Arm der Switawa
die Frösche zu weinen begannen.

Einmal hockte sich eine Zigeunerin zu uns.
Sie haue die Bluse nur halb zugeknöpt
und las aus der Hand.
Zu Halas sagte sie:
Du erlebst die Fünfzig nicht.
Zu Artuš
Černík:
Du überlebst sie kurz.
Ich mochte mir nicht aus der Hand lesen lassen,
hatte Angst.

Mit Gewalt nahm sie meine Hand
und rief erzürnt:
Du wirst lange leben!
Es klang wie eine Drohung!

Wie viele Rondos und Lieder
habe ich geschrieben!
Krieg herrschte in allen Himmelsrichtungen,
und in allen Himmelsrichtungen herrschte Trauer.
Dennoch raunte ich Ohrringen mit Rauten
Liebesverse zu.
Dafür schäme ich mich ein wenig.
Eigentlich aber nicht.

Einen Sonettenkranz legte ich dir
in die Falten deines Schoßes.
Er war schöner als die Lorbeerkränze
für die Sieger im Auto-Cross.

Plötzlich aber begegneten wir einander
an den Brunnenstufen,
und jeder ging anderswohin
anderswodurch und anderswann,
auf einem anderen Gehsteig.

Lange noch schien mir,
ich würde deinen Beinen begegnen,
manchmal vernahm ich dein Lachen,
doch du warst es nie.
Sogar deine Augen glaubte ich
einmal zu sehen.
Aber nur ein einziges Mal.

Meine Haut, dreimal bestrichen
mit jodgetränktem Tupfer,
war bereits braungoldfarben.
Solche Gesichtsfarbe haben die Tänzerinnen
in indischen Tempeln.
Ich heftete den Blick an die Decke,
um sie besser sehen zu können,
und ihr bekränzter Zug
umrundete den Tempel.

Eine von ihnen, die in der Mitte,
mit den allerschönsten Augen,
lächelte mich an.
Gott,
welcher Unsinn jagt mir durch den Kopf,
obwohl ich bereits
auf dem Operationstisch liege
mit einem Opiat im Blut.

Schon ist die Lampe über mir
eingeschaltet,
der Chirurg setzt das Skalpell an
und führt einen langen festen Schnitt
auf meinem Rücken,
dort, wo das Rückgrat ist.
Ich werde wieder wacher,
schließe darum fest die Augen.
Vorher aber erblicke ich noch
die weiblichen Augen über
der sterilen Gesichtsmaske
und finde noch Zeit zu lächeln.
Guten Tag, schöne Augen.

Mir aber wurden schon die Adern abgebunden,
und Spreizer machten meine Wunde klaffen,
damit der Chirurg
die paravertebrale Muskulatur abheben
und das Rückgrat freilegen konnte.
Mein Atem ging leise stöhnend.

Ich lag auf der Seite,
die Arme an den Gelenken festgebunden,
die Hände frei,
gehalten jedoch von der Schwester
auf ihrem Schoß,
unmittelbar vor meinem Kopf,
und ich packte ihren Schenkel,
drückte ihn krampfhaft an mich,
wie der Taucher die schlanke Amphora,
wenn er zur Oberfläche strebt.

Im selben Augenblick begann das Pentatol
in meine Adern zu strömen,
und alles erlosch in mir.
Dann war es finster
wie beim Weltuntergang,
ich empfand nichts mehr.

Schwesterchen, Sie haben angeblich
blaue Flecken.
Seien Sie mir nicht böse.
Im stillen jedoch sage ich mir: Schade,
daß ich sie nicht emportragen konnte,
die verlockende Beute,
bis hinauf, bis ans Licht,
bis vor die Augen.

Das Schlimmste habe ich hinter mir,
meine ich, ich bin schon alt.
Das Schlimmste habe ich vor mir,
ich lebe noch. Wenn Sie es unbedingt
wissen wollen,
ich war glücklich.
Manchmal einen ganzen Tag, manchmal
eine ganze Stunde,
manchmal ein paar Minuten nur.

Mein ganzes Leben über blieb ich
der Liebe treu.
Und sind die Hände der Frau
mehr als Flügel,
was sind dann ihre Beine?
Gern habe ich ihre Kraft geprüft.
Sie ist zart beim Umklammern.
Mögen also Knie
meinen Kopf zermalmen!

Schlösse ich in solcher Umklammerung
die Augen,
wären sie nicht so berauscht,
und mir hämmere es nicht so toll
hinter den Schläfen.
Aber warum sollte ich sie schließen?

Mit offenen Augen
habe ich dieses Land durchmessen.
Es ist schön, das wißt ihr.
Es war mir vielleicht mehr
als alle meine Lieben zusammen.
Diese Umarmung hält ein ganzes Leben.
War ich hungrig,
nähren mich, fast täglich war’s nötig,
die Worte seiner Lieder.

Jene, die fortgingen
und eilends in andere Länder flohen,
haben vielleicht schon erkannt:
Die Welt ist schrecklich!
Sie lieben nicht und werden nicht geliebt.
Wir wenigstens lieben.

Mögen also die Knie meines Landes
meinen Kopf zermalmen.

Hier die genaue Aufzählung der Marschflug­körper: (Cruise missiles)
Boden-Luft           Surface-to-Air
Boden-Boden       Surface-to-Surface
Boden-Schiff        Surface-to-Sea
Luft-Luft              Air-to-Air
Luft-Boden           Air-to Surface
Luft-Schiff            Air-to-Sea
Schiff-Luft            Sea-to-Air
Schiff-Schiff          Sea-to-Sea
Schiff-Boden         Sea-to-Surface

Schweige, Stadt, man hört das Wehr nicht.
Und die Menschen gehen und atmen nicht,
daß ihre Köpfe überflogen werden
von glühenden Küssen,
mit der Hand aus einem Fenster
ins andere geschickt.

Mund-Augen         Mouth-to-Eyes
Mund-Wange        Mouth-to-Face
Mund-Mund          Mouth-to-Mouth
Und so weiter       And so on

Solange die Hand nicht abends
die Jalousie herabzieht
und das Ziel verdeckt.

Am kleinen Himmel ihres Heims,
zwischen Nähkörbchen
und Pantoletten mit Federquasten,
wächst rasch der heiße Mond
ihres Bauches.

Sie zählt schon die Tage der Lerche,
obwohl die Spatzen noch Mohn picken
hinter den Eisblumen.

Im Mutterblumennest
zieht jemand bereits die Feder
des kleinen Herzens auf,
damit es sein ganzes Leben genau gehe.

Warum nur wird geredet
von grauen Haaren
und von Weisheit?
Brennt der Busch des Lebens
allmählich nieder,
sind Erfahrungen wertlos.
Sie sind es übrigens immer.

Nach dem Hagelschlag auf die Gräber
ward die Säule emporgeschleudert,
und auf ihre Schwere
stützten sich vier alte Dichter,
um die Seiten der Bücher vollzuschreiben
mit ihren Bestsellern.

Der Brunnen ist bereits leer,
Zigarettenstummel liegen darin,
und die Sonne enthüllt nur zögernd
die Trauer beiseite geschobener Steine.
Hier könnte man sogar betteln.

Aber das Leben nur so wegwerfen,
für nichts und wieder nichts,
das will ich nicht.


Source of the quotationMünchen: Franz Schneekluth Verlag, 1985

minimap