This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Nezval, Vítězslav: A költő (Básník in Hungarian)

Portre of Nezval, Vítězslav
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Básník (Czech)

Ač zvítězil nad desilusí
a dávno přemohl svůj jed
má horečky To dělá svět
jenž chtěl by aby byl jak druzí
 
Svůj fantastický kabaret
má podříditi vkusu luzy
Svět zotročil si vše i musy
Ach škoda slov ach škoda let
 
Žel jeho vnitřní řeč je čistá
On vysmívaný alchymista
je jako ony komety
 
jež poutá cizí gravitace
a místo křišťálové práce
on píše - běda! - sonety!Uploaded byEfraim Israel
PublisherKmen
Source of the quotationSkleněný havelok
Publication date

A költő (Hungarian)

Kibújt a a dezillúzióból
rég kiköpte méregfogát
mégis lázas Mert a világ
nem hagyja kilógni a sorból

Szép fantasztikus színpadát
otthagyja közízlésbe torkoll
Minden a múzsa is behódol
Kár volt a szóért nincs tovább

Jaj itt belül a szava tiszta
Ő az a gúnyolt alkimista
nap nem csak üstökös lehet

tömegvonzásnyeregbe fogva
Ahelyett hogy kristályt csiszolna
körmöl - szegény! - szonetteket!Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap