This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Klášterský, Antonín : Este, aratás után (Večer ve žních in Hungarian)

Portre of Klášterský, Antonín
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Večer ve žních (Czech)

Vůz plný snopů slední jede s polí,
a jak se noří do záplavy žhavé,
tu jak když oblak zlatý nad vsí plave,
prach bílý září mezi vozu koly.

Kdes v sousední vsi v dálce zvoní Ave.
Křik vlašťovek. Pláč dětí. Blízko školy
zní skřípavý zvuk pumpy. Třepetavé,
hle, první hvězdy stromů nad vrcholy.

Do dvora hus se bílých vrací řada.
Krav bučení, pak ticho. Náhle vpadá
v klid píseň, někdo na křídlovku hraje.

A stíny houstnou, vůně luk vlá sladká.
Sad padá v tmu. Ó, lásky sny a taje!
Šept stínů. V sadě vrzla tiše vrátka...Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája II. 19. századi költők
Bookpage (from–to)478
Publication date

Este, aratás után (Hungarian)

Egy megkésett szekér, rakva kalásszal.
Az ég aljának sugárözönében
mint arany felhő jár a faluszélen,
kerekeit fénylő por koronázza.

Szomszéd falu harangja szól a szélben.
Fecskék. Gyereksírás. Valaki rázza
egy kút nyikorgó láncát. Nézd, mi szépen
villan a fákra csillagfény cikázva.

A ludak már a baromfiudvarban.
Tehénbőgés. Vége. Most beleharsan
a kürt hangja e csendbe itt-ott.

Árny nyúlik jószagú mezőn, tavon túl.
A kert sötétül. Ó, szerelmi titkok!
Súgnak az árnyak. Kertkapu csikordul...Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE BTK Szláv Fililógia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája II. 19. századi költők
Publication date

minimap