This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Klášterský, Antonín : Részvét (Soucit in Hungarian)

Portre of Klášterský, Antonín
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Soucit (Czech)

Jak, přírodo, jsi vlídná!
                        Leopardi

Jen s bolestí se z místa může hnouti.
Den stráví celý jizby ve zákoutí
tak opuštěná – vše jde po své práci –
a její povzdech do prázdna se ztrácí...
Však v neděli, tu teprv smutno bývá,
to v celém domě duše není živá,
a ticho, mrtvé ticho, ticho všady.
Tu k oknu belhá, jež jde do zahrady,
a perutí hned větru jemné vání
k ní všecku vůni puklých poupat shání,
přes zídku šedou, žaluzie stinné
k ní útlocitná réva výš se vine;
hned ptáče sletí, sněť kde oknu blízká,
jí šveholí a zasteskne a výská,
a haluze jí kynou a se chvějí.
Jde hrát si zlatý paprsk na klín její
a hřeje, vodě motýlů k ní stero.

Ó, soucit, paprsk, který letí v šero!


(1889)Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE BTK Szláv Fililógia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája II. 19. századi költők
Bookpage (from–to)472-474
Publication date

Részvét (Hungarian)

Mily szelíd vagy, ó, természet!
                                   Leopardi

Fájdalmas minden helyváltoztatása.
egész napra beül a hall zugába,
magányosan – mind el vannak övéi,
a sóhajait csak a semmi érti.
De a legkietlenebb a vasárnap:
a szomszédok is elhagyják a házat,
és itthonhagyják csendjüket, a sírit.
Az ablakhoz megy, mely a kertre nyílik,
a szélfuvallat most feléje fújja
virágok illatát – kibújtak újra –,
a szürke fal fölé árnyékredőnynek
egy szőlőtő ágai neki nőnek,
madár ül az ablak előtti ágra,
amit dalol, az ő szomorusága.
A gallyakon a bimbó neki feslett,
a sugarak az ő kezére esnek,
s melegítik, tűzlepkék rajaképpen.

Ó, részvét, te napsugár a sötétben!Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE BTK Szláv Fililógia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája II. 19. századi költők
Bookpage (from–to)473.475
Publication date

minimap