This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: V zlých časech

Portre of Gellner, František

V zlých časech (Czech)

Zazněl pláč matky domoviny
nad nepodařenými syny.

Jak mají občané být řádní,
když krade starosta a radní?

Jak možno za vlast bojovati,
když z Vídně na volby se platí,

a když muž vaší důvěry je
zároveň ve službách policie?

Pochybné osobnosti všecky
očima kroutí pokrytecky:

- Písničku spusťte zase jinou,
vždyť zadáme si před cizinou.

- Též nedůvěra k politice
šíří se v lidu víc a více. -

Zbabělci, strašte svoje tchýně
a ženy. Co nám po cizině?

Ta o nás malý zájem jeví
a ani, zdali žijem, neví.

A lid ať myslí víc jak dosud,
než svěří někomu svůj osud.

Jen huba ho pak neomráčí
a mazanost mu nepostačí.

S myšlením přijde láska k činu,
jež osvobodí domovinu.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/B%C3% A1snick%C3%A1_poz%C5%AFstalo st/V_zl%C3%BDch_%C4%8Dasech

Nehéz időkben (Hungarian)

Mindent megtesz a háziasszony
fia, hogy könnyeket fakasszon.

Hát hogy‘ legyen rendes a polgár,
ha küldöttje is lop, rabol már?

Bécs a hazáért halni nógat,
s lefizeti a választókat.

Hogy‘ higgy barátnak, okosoknak?
Hisz besúgnak a hekusoknak.

Kétes alakok nézni görbe
szemekkel fognak és pörölve:

— Hé, mirólunk másképp danáljon,
a külföld előtt ne blamáljon!

— Politikáról semmi dal ma!
A népnek amúgy sincs bizalma.

Ezt nénikéd fülébe kürtöld,
te gyáva! Mit nekünk a külföld?

A külföld fütyül ránk magasról,
mit neki Bécs, kormány, kakastoll!

Gondolja csak meg oda-vissza
a nép, hogy sorsát kire bízza.

Csak szónoklat meg ne hülyítse,
de ne a dörzsöltség segítse.

Szív és agy össze hogyha állnak,
ők szabadítják fel hazánkat.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap