This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Szépíróknak mondom (Což, páni spisovatelé in Hungarian)

Portre of Gellner, František
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Což, páni spisovatelé (Czech)

Což, páni spisovatelé,
Vašeho nejsem druhu.
Proto jsem stál tak nesměle
ve Vašem ctěném kruhu.

Vy Jste — jak řek’ bych — takoví —
no — — — uhlazení páni.
Já rostl bez vší výchovy
v pračkách a snižování.

Do intimity Vašich sfér
nevnikal pokřik luzy.
Já bouřlivý byl debatér
anarchistických schůzí.

Do Vašich snů se dívaly
horoucně krásné dámy.
A já jsem student zhýralý
a ztrhaly mě flámy.

Ne, nikdy jsem se nedostal
v společnost slušnou dámskou. —
Snad že jsem o to málo stál. —
Má láska byla krámskou.

Má řeč je hrubá jak můj smích
a jako moji známí.
A alkohol (to myslil bych!)
jemnosti nepřidá mi.

Vím, z francouzských co románů
lze vyčíst elegance.
Však čert ví, kdy se dostanu
francouzské ku čítance.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/ Radosti_%C5%BEivota/Co%C5%BE ,_p%C3%A1ni_spisovatel%C3%A9

Szépíróknak mondom (Hungarian)

Író urak, tollforgatók,
énrám hiába várnak.
Finnyásan fityiszt mutatok
a művelt társaságnak.

Önök — hogy’ mondják? — finomak,
mind kirittyentve, mondom.
Én meg diplomátlan alak,
itt nőttem föl, a grundon.

Bennfentes vitáik alatt
nem hőzöng utca népe.
Szónokoltam én is, de csak
anarchisták fülébe.

Az Önök álmai közé
hölgyek lesnek be lopva.
Én is diák vagyok — izé —,
az iskolám a kocsma.

Nem fut magamfajta tahó
jobb női társaságba. —
Fütyül rá, nem odavaló:
nőm masamód, a drága.

Röhögök, mosdatlan a szám
és minden ismerőmé.
A sör, a bor, a rum (az ám!)
nem tesz előkelőbbé.

Regényektől, ha franciák,
a pógár fess és nett  lesz.
De ilyen eccerű pacák
sose jut ilyenekhez.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap