This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Frantinová, Eva: Začátek jara

Portre of Frantinová, Eva

Začátek jara (Czech)

Obloha je
mžikem
prodloužena
na zpívající
patro

Děti ukazují
jakou sílu má táta
Až támhle…
rozpřahují se marně
za ruce

Milencům kape do úst
tečka slunce
z poslední věty partesů
ojíněných střech

V naběhlá poupata
stromů
kucká hlína
pokračováníUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationEva Frantinová
Publication date

minimap