This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Frantinová, Eva: List (Dopis in Slovak)

Portre of Frantinová, Eva

Dopis (Czech)

Už jsou
široká ústa
roztržena
od mlčení
k sdílnosti

Do rukou
tryská
díky zraku
šťáva

Všechny póry těla
zalehává
jehličí
tvého hlasu

Do rána lhát tečku nevydržímUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationEva Frantinová
Publication date

List (Slovak)

Už sú
široké ústa
roztrhnuté
od mlčania
k zhovorčivosti

Do rúk
tryská
vďaka zraku
šťava

Všetky póry tela
zalieha
ihličie
tvojho hlasu

Do rána klamať bodku nevydržímUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap