This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Illatos alkonyok (Vonné soumraky in Hungarian)

Portre of Březina, Otokar
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Vonné soumraky (Czech)

Z oltářů Věčného až nad obzor
sloup ohnivý se prochví ethernem,
a z hasnoucího uhlí žhavých hor
se zdvihne soumrak v tichu nádherném,

kouř schladlých paprsků svých proleje
nad unavená rozestření lích,
a v balsamických slzách oleje
utiší rány květů krvavých,

nad hříchem země stíny přikryje,
otevře hvězdná okna Tajemnu,
a hrubou šťávu barev vypije
a přelije ji, čistou, v kraje snu,

mou duší v teplých vlnách prostře se
v květ fosforeskující rozvitou,
cel unavenou tkaní otřese
a hořkou jejich vůní složitou.

Z ní vstane úsměv ranních záření,
když k mému loži sedal, zádumčiv,
pohřebních zvonů těžké vlnění
nad modrou dálkou nepřístupných niv,

den únavy, jenž bílým ohněm práh
a rozkoš síly vypil žárem svým,
čas tajemný, jenž krajem žití táh
a dýchal hodin rythmem umdleným,

dech vůní cizích zahrad nasycen
a zráním cizí setby u mých cest,
zrak lásky v cizích nocích zanícen
a cizí štěstí v odpovědi hvězd,

zpěv marné touhy hlaholící v snech
na zlatých strunách příštích úsvitů,
kde v moři vůní nových sluncí žeh
plá modrým květem nových blankytů.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource. org/wiki/Tajemn%C3%A9 _d%C3%A1lky/Vonn% C3%A9_soumraky

Illatos alkonyok (Hungarian)

Láng rezg az Örök oltáraiból
a láthatár fölé az éteren,
s izzó hegyek zsarátnokaiból
az alkony csendpompában megterem,

hűlt fényeiből füstöt folyat át
a fáradtan kinyúlt síkság felett,
hullatja balzsamkönnye olaját
nyugtatni minden vérvirágsebet,

a föld bűnét árnyakkal fedve nyit
ablakokat s tárul a Rejtelem,
felszívja színek durva nedveit
tisztán az álom-tájba fejtve fenn,

lágy, meleg hullámait öntve szét
lelkem foszforeszkáló szirmain,
szétrázza cellák fáradt szövetét,
keserű szag-elegyük s kínjaim.

Hajnalfénymosoly majd belőle kél,
mikor ágyamhoz mélán reszketett,
súlyos hullámzás, gyászharangoké,
elérhetetlen kék távol felett,

a fáradás-nap, izzón epedő,
mely erő gyönyörét hörpölte ki,
élettájon vonult titkos idő,
mely órák vert ritmusát leheli,

lég, szagot idegen kertből hozott
s idegen vetésből útfelemen,
szem, idegen nászéjen izzitott,
s csillagválaszban öröm idegen,

hiú vágy dala, álmok zengzete
jövendő arany hajnalhúrokon,
hol illatáron új napok heve
lobog, kék virág új azúrokon.

---------------------
A 4. versszak 3. sorában a "cella" szót alighanem "sejt" értelemben használja Březina a szó idegen nyelvekbeli jelentése alapján, mert csak úgy van értelme, noha a cseh szótárak szerint nincs ilyen jelentése a szónak, legalábbis ma nincs.Uploaded byEfraim Israel
PublisherEurópa könyvkiadó
Source of the quotationOtokar Březina: Rejtett történelem
Bookpage (from–to)103
Publication date

minimap