This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Blahutová , Ivana, Czech biography

Image of Blahutová , Ivana
Blahutová , Ivana
(1958–)

Biography

Prozaička a ilustrátorka; příležitostná redaktorka, editorka, korektorka a překladatelka z ruštiny. Členka Unie českých spisovatelů. V l. 2007-2014 externě spolupracovala s pražským nakladatelstvím Balt-East.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzityv Brně, obor ruský jazyka literatura – občanská nauka. V současnosti se plně věnuje práci pro Nakladatelství Kmen, které založili společně s Michaelem Doubkem v r. 2015.

Coby editorka a redaktorka připravila k vydání např. výbor z celoživotní tvorby samizdatového básníka Miroslava Oravy (Snad nezblázním se už. Praha: Balt-East, 2013), sborník členů UČS Almanach NIBIRU 2013 (Praha: Balt-East, 2013); Almanach Kmene 2015 (Křenovice: Nakladatelství Kmen, 2015), výbor z poezie Miroslava Floriana Polní tráva (spolueditorka s Karlem Sýsem; vyd. Nakladatelství Kmen, 2016); Almanach Kmene 2016 (Křenovice: Nakladatelství Kmen, 2016).
Povídkami i básněmi je zastoupena ve dvou desítkách sborníků.

Povídkami a básněmi je zastoupena ve dvou desítkách sborníků (vč. jednoho česko-italského); sci-fi povídka Bílý kůň je zařazena do reprezentativní antologie Na konci apokalypsy: Kronika české science fiction 3 (2014). Zabývá se také dramatickou tvorbou (realizováno bylo např. jako scénické čtení knižní drama Román; rozhlasovou hru Milenec  ve slovenském překladu Pavla Janíka uvedl Slovenský rozhlas Bratislava v r. 2006). Překládá z ruštiny a pod pseudonymem Ida Huttová se věnuje knižnímu ilustrování.

Source: http://ivana-blahutova.webnode.cz/o-nas

(Editor of this page: Répás Norbert)

Literature ::
Translation ::

minimap