This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Neruda, Jan, Hungarian biography

Image of Neruda, Jan
Neruda, Jan
(1834–1891)

Biography

Jan Neruda
(1834 – 1891)
 

Költő, író, publicista, a Május-nemzedék legkiemelkedőbb alakja. Bölcsészetet és jogot tanult, de anyagi gondok miatt tanulmányait nem tudta befejezni. Ezután tanításból és újságírásból próbált megélni. Első verseskötete 1857-ben jelent meg „Temetői virágok” (Hřbitovní kvíti) címmel. 1858-ban a Május almanach kiadásán dolgozott, mely egy új, fiatal írógenerációt gyűjtött maga köré, akik Mácha költészetét tekintették irányadónak. Úgy érezték itt az ideje leszámolni a régi, megszépítő ideálokkal és szembenézni a keserű valósággal. Emellett fontos célkitűzésük volt a világirodalmi tájékozódás és a cseh irodalom felzárkóztatása az európai irodalmakhoz. Persze az idősebb generációk részéről sok támadás érte őket túlzott pesszimizmusukért és „idegenmajmolásukért”, melyekre Neruda különböző pamfletekben és tanulmányokban válaszolt.1865-től, egészen haláláig, a Národní listy c. liberális lapot szerkesztette. 1868-ban újabb verseskötete jelent meg, de az igazi elismerést csak harmadik kötete a ’Kozmikus dalok’ (Písnĕ kosmické, 1878) hozta meg számára. A természettudományos felfedezések csodálattal töltik el a költőt, s a korábbi keserű, ironikus hangvételű versek után bízni kezd a jövőben, a haladásban és az emberi világban, mely a kozmosz rendjébe illeszkedik.’Egyszerű motívumok’ (Prosté motivy, 1883) című kötetében, a természet képeivel megjelenítve, főleg személyes érzései kapnak hangot: a magány, a szerelmi csalódások fájdalma, mely egész életét végigkísérte, illetve rezignált halálvárása. Népszerűségében azonban máig két utolsó kötete emelkedik ki: a népköltészethez visszatérő ’Balladák és románcok’ (Balady a romance, 1883) és a főként hazafias verseket tartalmazó ’Nagypénteki énekek’ (Zpĕvy páteční, 1896). 1864-ben jelent meg első prózakötete az ’Arabeszkek’ (Arabesky), mely a hétköznapi életből vett, többnyire rövid, életképszerű történeteket gyűjtött egybe. Hasonló tematikájú legjobb prózai műve a ’Kisoldali történetek’ (Malostranské povídky).

Literature ::
Translation ::

minimap