This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Janík, Pavol, Polish biography

Image of Janík, Pavol
Janík, Pavol
(Pavol Janík)
(1956–)

Biography

PAVOL JANÍK | WIRTUOZ LITERATURY SŁOWACKIEJ

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) urodził się w 1956 roku w Bratysławie, gdzie ukończył studia dramaturgii filmowej i telewizyjnej oraz scenarystyki  na Wydziale Teatralnym Wyższej Szkoły Sztuk Scenicznych (VŠMU). Pracował w Ministerstwie Kultury (1983 – 1987), w mediach i reklamie.  Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich (2003 – 2007), sekretarz SPS (1998 – 2003, 2007 – 2013), redaktor naczelny czasopisma SPS Literárny týždenník (2010 – 2013). Honorowy członek Unii Pisarzy Czeskich (od 2000), członek rady redakcyjnej tygodnika UPC Obrys-Kmen (2004 – 2014), członek rady redakcyjnej tygodnika UPC Literatura – Umění – Kultura (od 2014). Członek Writers Club International(od 2004). Członek Poetas del Mundo (od 2015). Członek World Poets Society (od 2016). Dyrektor Writers Capital International Foundation na Słowacji i w Republice Czeskiej (2016 – 2017). Przedstawiciel World Nation Writers’ Union na Słowacji (od 2016). Ambasador Worldwide Peace Organization (Organizacion Para la Paz Mundial) na Słowacji  (od 2018). Zdobył wiele nagród za twórczość literacką i reklamową nie tylko na Słowacji, ale także za granicą. 

Wirtuoz literatury słowackiej Pavol Janík jest poetą, dramaturgiem, prozaikiem, tłumaczem, publicystą i autorem reklam. Fundamentem jego twórczości jest poezja. Uwagę czołowych autorytetów słowackiego życia literackiego przyciągnął już swoim debiutem literackim  Nezaručené správy (1981). Przedstawił się jako poeta o osobistym tonie i spontanicznej ekspresji poetyckiej, któremu nie brak ironii i autoironii. Poetyka ta stała się typową dla jego całej twórczości, która obok charakteru krytycznego, zyskała także humorystyczny, a nawet groteskowy wymiar. Jego ekspresja wraz z upływem czasu staje się surowa, miejscami aforystyczna. Dlatego jest zrozumiałe, że sfera zainteresowań literackich Pavla Janíka zaczyna obejmować także aforyzmy oparte na przeniesieniach myślowych i znaczeniowych, wyrażonych w formie swoistej gry językowej. Stopniowo w jego twórczości zaczynają pojawiać się bardzo niepokojące pytania i doniosłe problemy dotyczące dalszego rozwoju ludzkości, a jego poezja rozrasta się pod względem stylistycznym i znaczeniowym. Eksperci literaccy doceniają wirtuozerię poetycką Janíka oraz  jej bliskość z twórczością Miroslava Válka, przy czym rosyjska poetka, tłumaczka i literaturoznawczyni Natalia Szwedowa określa Válka jako głębszego, a Janíka jako bardziej błyskotliwego. Z literatury obcojęzycznej przetłumaczył kilka wyborów poezji. Jest także autorem utworów dramatycznych z elementami poetyki teatru absurdu. 

Twórczość literacka Pavla Janíka publikowana była oprócz Słowacji w: Albanii, Argentynie, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chile, Chorwacji, Federacji Rosyjskiej, Francji, Hiszpanii, Indiach, Izraelu, Jordanii, Kanadzie, Kosowie, Macedonii, Nepalu, Niemczech, Południowej Korei, Polsce, Republice Czeskiej, Republice Chińskiej (Tajwan), Rumunii, Serbii, Stanach Zjednoczonych, Syrii, Turcji, Ukrainie, Wenezueli, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

(Editor of this page: Répás Norbert)

Literature ::
Translation ::

minimap