This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Borowski, Tadeusz, Polish biography

Image of Borowski, Tadeusz
Borowski, Tadeusz
(1922–1951)

Biography

Tadeusz Borowski (1922–1951) prozaik, poeta i publicysta dzieciństwo przeżył na Ukrainie, po repatriacji w roku 1932 rodzina osiedliła się w Warszawie. Maturę zdał podczas okupacji niemieckiej na tajnym komplecie liceim Czackiego i studiował polonistykę na podziemnym UW. W roku 1943 zostak aresztowany, wywierziony do Oświęcimia, a później do Dachau. Po wojnie ukończył studia, potem współpracował z różnymi pismami. Podczas okupacji debiutował cyklem wierszy, zawierającym manifestacyjne i gorzkie wyznanie pokolenia wojennego. W roku 1948 wydał dwa cykle opowiadań, Pożegnanie z Marią i Kamienny świat. Nowele w większości rozgrywają się w warunkach obozu koncentracyjnego, a jednak nie można je określić jako „obozową literaturą”. W utworach Borowskiego bowiem obóz nie jest specjalnym i osobliwym miejscem, lecz częścią organiczną i logiczną częścią świata i traktuje postawy, reakcje więźniów jako konsekwencję natury ludzkiej. W późniejszej twórczości Borowski stał się jednym z czołowych propagatorów realizmu socjalistycznej. Od roku 1949 pracował w Polskim Biurze Informacji Prasowej w Berlinie. W roku 1951 popełnił samobójstwo.  

Literature ::
Translation ::

minimap