This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Lem, Stanisław , Slovak Reception

Image of Lem, Stanisław
Lem, Stanisław
(Stanisław Lem)
(1921–2006)

Reception

Golem XIV je jedným z najvýraznejších intelektuálnych dobrodružstiev žijúcej legendy literatúry science fiction Staniława Lema (1921), inovátora a zároveń klasika žánru, ktorému vedecká fantastika priniesla svetovú slávu a popularitu. Jeho neskoršia esejistická tvorba zas umožnila doceniť rozľahlosť autorovho horizontu a originalitu jeho filozofických názorov na svet, človeka a na dôsledky ľudských objavov a výnalezov. Titulný Golem, superpočítač budúcnosti, nevyhnutne prevyšujúci svojím rozumom človeka, podáva v Lemovej knihe nielen neľútostnú kritiku ľudstva, zjednodušení našej kultúry i ilúzií o údajne zdokonaľujúcich mechanizmoch evolúcie, ale buduje aj dych vyrážajúcu víziu ďalšieho rozvoja mechanického Rozumu - až za hranice nášho vesmíru a poznania dostupného v jeho rámci.

Literature ::
Translation ::

minimap