This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Gombrowicz, Witold, Slovak biography

Image of Gombrowicz, Witold
Gombrowicz, Witold
(1904–1969)

Biography

Witold Gombrowicz (1904 Małoszyce, Poľsko – 1969 Vence, Francúzsko) patrí k výnimočným spisovateľom v dejinách literatúry – vzhľadom na autorskú filozofiu, spôsob konštruovania textov a silu jeho jazyka. Neúnavne viedol spor s poľskou tradíciou a históriou, tento spor bol však iba východiskovým bodom pre tvorbu textov v tejto tradícii a histórii zakorenených a zároveň univerzálnych.

            Do literatúry vstúpil v druhej polovici tridsiatych rokov poviedkovou knižkou Pamiętnik z okresu dojrzewania (Zápisník z čias dozrievania), po ktorej nasledoval v roku 1937 román Ferdydurke. V auguste roku 1939 na palube zaoceánskej lode Chrobry cestuje do Argentíny, kde ho zastihne začiatok vojny. Rozhodne sa zostať v Argentíne, prihlási sa na poľskom veľvyslanectve v Buenos Aires a odvodová komisia ho uzná za neschopného vojenskej služby. Žije zo skromnej podpory, anonymne píše do novín. Píše ďalšie diela (Ślub, 1953, Transatlantyk, 1953, Pornografia, 1960) a s priateľmi ich prekladá do španielčiny. V rokoch 1947-1955 pracuje ako úradník v Banco Polaco v Buenos Aires. Roku 1951 Gombrowicz začína spolupracovať s Literárnym Inštitútom v Paríži, kde neskôr vychádzajú jeho diela, publikuje na stránkach mesačníka Kultúra. Od roku 1958 v Poľsku neboli jeho diela oficiálne publikované. V roku 1963 dostáva pozvanie Fordovej nadácie na ročný pobyt v Západnom Berlíne, odchádza do Paríža a tu stretáva Máriu Ritu Labrosseovú, budúcu manželku. V týchto rokoch publikuje román Kozmos (1965) a monumentálny Denník (1966), zomiera v Vence v roku 1969 na zlyhanie pľúc. V roku 1968 je navrhnutý na Nobelovú cenu.

Literature ::
Translation ::

minimap