This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rúfus, Milan: Čo je báseň

Portre of Rúfus, Milan

Čo je báseň (Slovak)

Položiť na stôl presné ako chlieb
alebo voda. Alebo
medzi dva prsty sáli. To je báseň.

A nestúpa
ť si pritom na päty.
Tým menej na špičky. Ma
ť čas. Z hlboka
vytiahnu
ť okov a rovno na prameni
si nepostavi
ť krám, ba ani chrám.

Až budú pstruhy tiahnu
ť Jordánom,
nekúpi
ť prút a vedieť, že sa rieka
neskladá z rýb.

Že o to jej je viac,
o čo je báseň väčšia od slova.

Nie kameň.
Socha.
Žena Lótova –
to je báseň.Source of the quotationMilan Rúfus - Básne

minimap