This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Verše

Portre of Haugová, Mila

Verše (Slovak)

* * *

Dlho nemí.
Začiname otvárať ústa.

Je tu slovo –
so všetkým, čo bolo pred ním

Všetko sa začína chvením

* * *

v chladných otvorených záhradách
opakujúcich sa rozvetvených máp

určitými pohyblivými hranicami
vytvárajú sa nové mená

)dvojzávitnica(

v prvom priblížení
princíp neurčitosti

)neúplnosti(

v zatajovanom
telesnom spojení

primknuté ústa stražia ich
silnejšie ako prameň

mundsüchtig = ústa+dychtivýminimap