This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ružičková, Nóra: oblosť

Portre of Ružičková, Nóra

oblosť (Slovak)

všetky nahnité opadané aj tie ktoré sme nahryzli a odhodili
v okamihu zacelené – ovocná pleť sa napla a rozžiarila
vzlietli nahor
a vznášajú sa okolo nás ako bubliny
vzduch vyrobený
z pravej vody a výživného planktónu
ideme stále rovno nebadane sa vraciame
do východiskového bodu narážame na nové zhluky
plachtiaceho ovocia nárazy sú tlmené
ale citeľné
uvoľňujú sa vône miešajú sa rozptyľujú
z týchto okamihov keby sme ich pozbierali
keby sme ich ponavliekali na jedno poletujúce vlákno
mohlo
by byť už aj na celú večnosť

 PublisherModrý Peter
Source of the quotationParcelácia vzduchu
Bookpage (from–to)pp. 34
Publication date

minimap