This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: Telefonkagyló (Słuchawka in Hungarian)

Portre of Szymborska, Wisława
Portre of Csordás Gábor

Back to the translator

Słuchawka (Polish)

Śni mi sie, że się budzę,
bo słyszę telefon.

Śni mi się pewność,
że dzwoni umarły.

Śni mi się, że wyciągam rękę
po słuchawkę.

Tylko że ta słuchawka
nie taka jak była,
stała się ciężka,
jakby do czegoś przywarła,
w coś wrosła,
coś oplotła korzeniami.
Musiałabym ją wyrwać
razem z całą Ziemią.

Śni mi się mocowanie moje
nadaremne.

Sni mi się cisza,
bo zamilknął dzwonek.

Śni mi się, że zasypiam
i budzę się znowu.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttps://www.thivien.net/Wisława-Szymborska

Telefonkagyló (Hungarian)

Azt álmodom, hogy fölébredek,
mert cseng a telefon.


Azt álmodom, hogy biztosan a halott hív.
Azt álmodom, hogy kinyújtom

kezem a telefonkagylóért.
Csakhogy a telefonkagyló

nem olyan, mint volt,
nehéz lett,
mintha hozzáragadt volna valamihez
belenőtt volna valamibe
gyökereivel körülfont volna valamit.

Az egész Földdel együtt kellene kitépnem.
Azt álmodom hogy hasztalanul erőlködöm.

Azt álmodom, hogy csönd van, mert elhallgatott.
Azt álmodom, hogy elalszom, és megint fölébredek.


Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationNagyvilág 2012/4.

minimap