This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gergely Tamás: Janis (Janis in English)

Portre of Gergely Tamás

Janis (Hungarian)

„Nó belensz”, motyogja Vadmalac. Nem mintha angolból doktorálna, hanem mert szerinte így nagyobb hitele van a szónak. Kifejezni azt akarja, hogy eltűnt az egyensúly az életéből, megszaladt a képzelt fogaskerék.
Nem az övé, hanem a fehér bluesénekesé: Janis Jopliné.
„Heroin”, mormolja. Mármint, hogy herointúladagolás miatt halt meg.
„Eltért a többitől, igazi vadmalac volt”, ez a dicséret maximuma nála. Maga is igyekezett kiválni a többi közül, de mindössze arra futotta, hogy felerősítse a lemezjátszó hangját. Képes napokig hallgatni a sercegő lemezt.
Fél elszakadni a nyájtól. Megértette, hogy az tragédiához vezet. Janis halálát például így érzékeli: egy százemeletes ház legfelső emeletének nyitott ablakában ül, s az építmény váratlan megdől. Mint a pisai torony, ám hirtelen.
Kiszámítja az erőt, mely a mélybe veti, s behunyja a szemét.

 
Stockholmi félpercesekUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.zetna.org

Janis (English)

"No belens," mumbles Wild Piglet. Not that he would plan to do a PhD in English, but rather because he thinks it would make the expression more authentic. He wants to express the fading-away balance of his life, the imaginary cogwheel that came loose.
Not his own life balance, but that of the white queen of blues: Janis Joplin.
"Heroin," he murmurs. That is, she died of a heroin overdose.
"Different from the others, she was a real Wild Piglet”, this praise was the highest possibe he could give anyone. He, too, wanted to distinghuish himself from the rest of people, but he only managed to increase the volume of the music on the turntable. He can spend days just listening to a crackling vinyl record.
He is afraid to break away from the flock. He understood that breaking away would lead to tragedy. He feels Janis' death in all of his senses: as if sitting in the open window of a one-hundred-story house when the building heels over unexpectedly. Like the Tower of Pisa, but all of a sudden.
Wild Piglet calculates the force that throws him into the abyss, and closes his eyes.Uploaded byP. T.
Source of the quotationG. T.

minimap