This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Darvasi László: Die kürzeste Novelle (A legrövidebb novella in German)

Portre of Darvasi László

A legrövidebb novella (Hungarian)

А Csin Akadémia а Patkány Évében megjelentetett irodalmi antológiájában található egy publikáció, amely А legrövidebb novella címet viseli. Az írás teljes terjedelmében így hangzik:
„Az ember meghal.”
А Csin Akadémia tudósai az íráshoz а következő lábjegyzeteket fűzték: l. „Nem túlzottan szellemes. De ha már itt tartunk, nem inkább az »Én« szót kellene а legrövidebb novella szövegtestének választani?”
2. Válasz az első megjegyzésre. „Tévedsz, uram. Az »Én« szó nem novella, hanem vers. Költészet. Ezt még az Akadémia kisiskolásai is tudják.”
3. „Uraim, fogadjuk el, létezik az а novella, amelyet а legrövidebb novellának nevezhetünk. De bizonyosak lehetünk abban, hogy meg is írták már?”
4. „Tisztelt kollégák! Tegyük föl, а legrövidebb novella című novella valóban а legrövidebb novella. А kérdés csak az, hogy helyénvaló-e а szövegtestben kifejtett állítás? Gondolkozzanak el, kérem, az én változatomon.
(Cím:) »А legrövidebb novella«
(Szövegtest:) »Mindig а másik hal meg.«” Die kürzeste Novelle (German)

In der literarischen Anthologie, herausgegeben von der Tsin-Akademie im Jahr der Ratte, erschien eine Publikation mit dem Titel: Die kürzeste Novelle. Im vollen Wortlaut wiedergegeben lautet sie:
„Der Mensch stirbt."
Die Gelehrten der Tsin-Akademie setzten die folgenden Fußnoten unter den Text:
1. „Nicht übermäßig geistreich. Wenn wir aber schon einmal hier angelangt sind, sollte nicht vielleicht das Wort ’ich’ zum Textkorpus erkoren werden?"
2. Antwort auf die erste Anmerkung: „Mein Herr, du irrst dich. Das Wort ich` ist keine Novelle, sondern ein Gedicht. Poesie. Das wissen selbst die ABC-Schützen der Akademie."
3. „Meine Herren, setzen wir einmal voraus, die kürzeste Novelle existierte. Können wir aber sicher sein, daß sie schon geschrieben wurde?"
4. „Verehrte Kollegen! Nehmen wir an, die Novelle mit dem Titel Die kürzeste Novelle sei wirklich die kürzeste Novelle. Dann stellt sich doch die Frage, ob die im Korpus getroffene Feststellung richtig ist? Überdenken Sie bitte meine Version.
(Titel:) ’Die kürzeste Novelle’
(Textkorpus:) ’Immer stirbt der andere.’”minimap