This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: A Föld? (Zem? in Hungarian)

Portre of Březina, Otokar

Zem? (Czech)

Svět rozkládá se za světem,
za hvězdou hvězda, když půlnoc se tmí,
a mezi nimi je jeden, krouží kolem bílého slunce,
a let jeho hudbou tajemné radosti hřmí,
a duše těch, kteří nejvíce trpěli,
do něho vejíti smí.

Sta bratří řeklo: Známe tajemství jeho,
mrtví v něm vstávají ze sna, živí v něm zmírají snem;
milenci řekli: Přílišnou září oslepí zraky
a čas jako vůně neznámých květů každého usmrtí v něm;
a ti, kteří dovedli viděti tisíciletí,
s úsměvem ptají se: Zem?Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Stavitel %C3%A9_chr%C3%A1mu/Sv%C4%9 Bt_rozkl%C3%A1d%C3%A1_se%E 2%80%A6

A Föld? (Hungarian)

Világ terül szét világ után,
csillagra csillag, ha éjfél árnya lehullt,
és ott van közöttük egy, egy fehér nap kürül kering,
röpte mint rejtelmes örömnek mennydörgő himnusza zúg,
s a legtöbbet szenvedettek lelkei előtt
belépni nyitva az út.

Száz fivér mondta: Ismerjük titkát,
álomból kelti a holtat, kit éltében álommal ölt;
szeretők mondták: elvakít fényözönével,
és halállal benne az idő mint ismeretlen virágok illata tölt;
és azok, kik át tudtak látni évezredeken,
mosollyal kérdik: A Föld?Uploaded byEfraim Israel
PublisherEurópa Könyvkiadó
Source of the quotationOtokar Březina: Rejtett történelem
Publication date

minimap